• 20 kwietnia 2024 12:59

Krosno dołączyło do programu Ogólnopolska Karta Seniora

Oficjalna inauguracja programu Ogólnopolska Karta Seniora odbyła się 06.09.2023r. się podczas VII Sejmiku Senioralnego w Krośnie. To coroczne spotkanie, na które władze miasta zapraszają mieszkańców.

Głównym punktem programu było odebranie z rąk Ambasadora Głosu Seniora Marka Pilcha przez prezydenta Krosna Piotra Przytockiego certyfikatu „Gmina przyjazna seniorom” i przekazanie kart członkom Krośnieńskiej Rady Seniora.

Seniorzy, którzy uczestniczyli w wydarzeniu mogli zapoznać się z korzyściami, jakie daje Ogólnopolska Karta Seniora. Dla wszystkich obecnych przygotowano druki wniosków do wypełnienia. Na ich podstawie mieszkańcy będą mogli odebrać karty w magistracie.

 Formularze do wypełnienia dla osób w wieku 60+ są dostępne w urzędzie miasta (można je też pobrać ze strony internetowej, wydrukować i złożyć w Biurze Obsługi Obywatela, w budynkach UM przy ul. Staszica i ul. Lwowskiej).

Skip to content