• 29 lutego 2024 16:49

28 Festiwal Kultury Kresowej pod patronatem Głosu Seniora

Właśnie na Mazurach w Mrągowie w dniach 18-20 sierpnia 2023 roku odbył się 28 Festiwal Kultury Kresowej!

Festiwal rozpoczął się w dniu 18 sierpnia – piątek na Małej Scenie na Placu Unii Europejskiej – gdzie funkcjonowały również Stragany Festiwalowe.

O godz. 18:00 w Mrągowskim Centrum Kultury odbyło się bardzo ciekawe spotkanie ze znanym  Redaktorem Kresowym Tomaszem Kubą Kozłowskim. W dniu 19 sierpnia – sobota o godz. 13:00 w Mrągowskim Centrum Kultury na Zaproszenie Prezes Oddziału  Towarzystwa w Mrągowie Pani Barbary Morawskiej odbyło się Spotkanie Zarządu Oddziału w Mrągowie: Prezes Barbara Morawska, Wiceprezes Bożena Miksza i  Sekretarz Oddziału Marianna Elżbieta Wasilewska  z Delegacjami Oddziałów z Macierzy, które uczestniczyły w Festiwalu. W Spotkaniu z udziałem Prezesa Zarządu Głównego Józefa Szyłejko, wzięły udział Delegacje Oddziałów w składzie:

  • Lublin – Prezes Krystyna Romer – Patyra i Członek Zarządu Głównego Waldemar Patyra 
  • Poznań – Prezes Ryszard Liminowicz, Wiceprezes Barbara Napieralska, Skarbnik Małgorzata Jagielska –  Członek Komisji Rewizyjnej Bogumiła Olechniewicz
  • Gdańsk – Wiceprezes Oddziału Pomorskiego i Członek Zarządu Głównego  Przemysław Namsołek
  • Szczytno – Prezes Towarzystwa Przyjaźni Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej w Szczytnie – Janina Surgał z Delegacją.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a na jego zakończenie Pani Prezes Barbara Morawska podarowała Delegacjom Historyczne Mapy Miasta Wilna z 1921 roku. O godz. 14:00 odbyło się Spotkanie z Poetami przybyłymi na Festiwal.

KONCERT GALOWY rozpoczął się o godz. 17:00 w AMFITEATRZE nad Jeziorem CZOS.

Pan Józef Szyłejko miał zaszczyt wziąć udział  w  Otwarciu Festiwalu wraz z Burmistrzem Miasta Mrągowa Stanisławem Bułajewskim, Przedstawicielem Ministra Jana Dziedziczaka i Prezes Oddziału w Mrągowie Barbarą Morawską. W swoim wystąpieniu  Pan Józef nawiązał do Historii Festiwalu, wspomniał o Osobach zasłużonych dla Festiwalu min. Śp. Ryszardzie Soroko, Śp. Anieli Dobielskiej, Śp. Czesławie Kujawskim i Śp. Janie Mincewiczu oraz podziękował Osobom zaangażowanym w zorganizowanie Festiwalu.

W KONCERCIE GALOWYM  wzięły udział Zespoły z KRESÓW : z WILEŃSZCZYZNY: OJCOWIZNA, ZGODA i ZNAD MERECZANKI, a także  Zespól LIBER CANTE z Mińska, WOŁYŃSKIE SŁOWIKI z Łucka, JUREK I PRZYJACIELE z Chmielnickiego, Zespól WOŁYŃSKIE ZABAWY z Kapelą z Łucka oraz Zespól Wokalny Dziecięco – Młodzieżowy SUKCES z Mrągowa. Sympatyczne prowadzenie KONCERTU GALOWEGO: Anna Adamowicz ,,Ciotka Franukowa ” i Dominik  Kuźniewicz “Wincuk”. Reżyserem byl Edward Trusewicz – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. Piękną Scenografię przygotował Zasłużony Członek Towarzystwa Piotr Dondajewski.

Po KONCERCIE Uczestnikom FESTIWALU wręczono Nagrody.

KONCERT GALOWY zaszczyciła swoją obecnością Pani IRMINA SZMALEC – Konsul RP w Wilnie

W KONCERCIE GALOWYM  uczestniczyła również  tradycyjnie Pani Apolonia Skakowska – Dyrektor Centrum Kultury Polskiej im. Stanisława Moniuszki.

W dniu 20 sierpnia nastąpiło zakończenie 28 FKK. O godz. 10:30 uczestnicy Festiwalu udali się na Mszę Św. w Kościele Św. Wojciecha. Mszę Św. Koncelebrowaną odprawił Ks. Proboszcz Jarosław Dobrzeniecki.

WSPÓŁORGANIZATORAMI 28 FESTIWALU KULTURY KRESOWEJ byli: Burmistrz Miasta Mrągowa – Stanisław Bułajewski, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej O/ w Mrągowie – Prezes Barbara Morawska i Mrągowskie Centrum Kultury – Dyrektor Agnieszka Michalska.

Józef Szyłejko – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

Skip to content