• 15 kwietnia 2024 14:24

Koneckie Senioralia 2023 pod patronatem medialnym i z udziałem Głosu Seniora

Wydarzenie odbyło się 23 lipca w naszym partnerskim samorządzie Końskie należącym do programu Gmina Przyjazna SenioromOgólnopolska Karta Seniora!

Organizatorami byli Urząd Miasta i Gminy w Końskich, Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich i Rada Seniorów.

W wydarzeniu wziął udział Prezes Stowarzyszenie MANKOGłos SenioraŁukasz Salwarowski, który na scenie wręczył Burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu cetyfikat patnera kampanii Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę! Burmistrz otrzymał także oficjalne zaproszenie na X Międzynarodowe Senioralia w Krakowie oraz nasz Zakwas z Buraków Głosu Seniora.

Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji, m. in. występy artystyczne grup senioralnych oraz gości, regionalna kuchnia – stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, parady dla Seniorów, zabawa taneczna pod gwiazdami. Każdy zainteresowny Senior mógł wyrobić naszą Ogólnopolska Karta Seniora.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z Koneckich Senioraliów.

Gratulujemy zorganizowania tak świetnego wydarzenia i zapraszamy na organizowane przez nas jubileuszowe X Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, które odbędą się już 1 września.

Skip to content