• 14 lipca 2024 06:42

GŁOS SENIORA POLAKÓW ZA GRANICĄ W NIEMENCZYNIE NA LITWIE

W ramach naszego projektu Głos Seniora Polaków za granicą odwiedziliśmy naszych rodaków – polskich seniorów na Litwie w Soleczniki, Wilno, Niemenczyn, Nowe Święciany i Święciany. Podczas spotkania w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w Niemenczynie z UTW w Niemenczynie przeprowadziliśmy wykłady o sposobach aktywizacji, zdrowiu i bezpieczeństwie. Wszyscy otrzymali Głos Seniora, polonijną edycję Ogólnopolska Karta Seniora, książki oraz zaproszenie na 1 września na X Międzynarodowe Senioralia w Krakowie.

Dziękujemy za zaproszenie Pani Przewodniczącej Juzefa Gulbicka. Dziękujemy za patronat honorowy i wsparcie projektu Jan Dziedziczak – Pełnomocnikowi Rządu ds. Polaków i Polonii za granicą. Patronat Honorowy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt dofinansowano ze środków Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy 2023. Pozdrawiamy Panią Konsul RP na Litwie Irmina Szmalec z Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje – Ambasada RP w Wilnie oraz Józef Szyłejko, Prezesa Towarzystwa Miłośników Wilna I Ziemi Wileńskiej.

Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę

Stowarzyszenie MANKO

Głos Seniora

Stop Manipulacji – nie daj się oszukać

Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego

Stylowi Seniorzy

Gmina Przyjazna Seniorom

Kurier Wileński

Ogólnopolska Karta Seniora

Dom Polski w Nowych Święcianach

Dom Kultury Polskiej w Wilnie