• 13 kwietnia 2024 03:23

Zapraszamy na spotkanie z cyklu “Dekady ze sztuką” pod patronatem medialnym Głosu Seniora

„Sztuka na ulicach. Grafika użytkowa a narodziny nowoczesnego miasta”– spotkanie z cyklu „Dekady ze sztuką” 

Najbliższy wykład w Międzynarodowym Centrum Kultury będzie nawiązywał do wystawy „Alfons Mucha. Plakaty ze zbiorów lwowskich”. Prowadząca opowie o wybranych twórcach reklam z końca XIX i początków XX stulecia. Omówiona zostanie między innymi działalność Alfonsa Muchy, Henryka Berlewiego, Herberta Bayera, Tadeusza Gronowskiego i Joosta Schmidta.

Koniec XIX wieku to początek ery reklamy. Rozwojowi tego zjawiska sprzyjały nowe metody i narzędzia produkcji, a także wzrost sprzedaży. Rynek zaczęły stopniowo zalewać towary wytwarzane masowo. Przestrzeń miejska pierwszych nowoczesnych metropolii ulegała znaczącym przeobrażeniom. Na ulicach Paryża, Londynu czy Berlina pojawiły się liczne plakaty, słupy ogłoszeniowe, podświetlane witryny i pierwsze neony. Reklamy miały informować o nowych towarach oraz zachęcać do ich kupna, ale często były czymś więcej – obietnicą nowoczesnego lub bardziej luksusowego życia.

Spotkanie odbędzie się online 31 lipca2023 r. o godz. 12.00 za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne. Aby otrzymać link do wzięcia udziału, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: warsztaty@mck.krakow.pl.

Prowadzenie:

Dr Małgorzata Jędrzejczyk – historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universitätzu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach. Współredaktorka antologii tekstów obraz/ciało oraz publikacji Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy. Współautorka i kuratorka artystyczno-naukowego programu ExercisingModernity (Pilecki-Institut Berlin). W ramach swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzi badania nad koncepcją przestrzeni w twórczości Katarzyny Kobro.

Skip to content