• 15 kwietnia 2024 13:58

Głos Seniora Polaków za Granicą u naszych rodaków w Wilnie

Po spotkaniu z seniorami w polskim mieście Soleczniki na Litwie w ramach naszego Projektu Głos Seniora Polaków za granicą odwiedziliśmy naszych Rodaków w Wilnie. Spotkaliśmy się z dyrekcją Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Uniwersytetem i Akademią Trzeciego Wieku w Wilnie, Panią Konsul RP w Wilnie Irmina Szmalec w Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje – Ambasada RP w Wilnie.

oraz redaktorem Rajmund Klonowski w redakcji Kurier Wileński.

Wszyscy otrzymali Głos Seniora, polonijną edycję Ogólnopolska Karta Seniora, książki, prezenty i zaproszenie na X Międzynarodowe Senioralia w Krakowie. Zaprosiliśmy także do naszych licznych konkursów aktywizacyjnych tj. Stylowi Seniorzy, Senior Działkowiec, Zwierzak Lekiem na Samotność czy Miłość po 60tce. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, gościnę, pracę na rzecz promocji Polski za granicą i utrwalanie polskiej tożsamości na Litwie. Jesteśmy z Wami Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę.

Projekt dofinansowano z Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polacy i Polonia za granicą 2023. Dziękujemy za wsparcie, patronat honorowy i serdecznie pozdrawiamy Jan Dziedziczak – Pełnomocnika Rządu ds. Polaków i Polonii za granicą.

Patronat Honorowy: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie MANKOGłos Seniora

Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego

Gmina Przyjazna Seniorom

Stop Manipulacji – nie daj się oszukać

Skip to content