• 25 lipca 2024 02:00

GŁOS SENIORA POLAKÓW ZA GRANICĄ w Solecznikach – polskim mieście na Litwie

Wczoraj w Moje Soleczniki ! w ramach projektu Głos Seniora Polaków za granicą zorganizowaliśmy Dzień Seniora, w którym uczestniczyło ponad 40 polonijnych Seniorów. Dziękujemy prezesce Polskiego UTW w Solecznikach – Jadwiga Sinkiewicz oraz Honorowemu Prezesowi Antoni Jankowski za zaproszenie i za współpracę. Dziękujemy także Pani Prezes Stowarzyszenia Polacy Kiejdan – Irena Duchovska za przybycie. Podczas spotkania przeprowadziliśmy wykłady, a także rozdaliśmy magazyn Głos Seniora oraz edycję polonijną Ogólnopolska Karta Seniora. Delegacja z Solecznik przyjedzie do Krakowa 1 września na X Międzynarodowe Senioralia w Krakowie organizowane przez Głos Seniora– Stowarzyszenie MANKO.

Projekt Głos Seniora Polaków za granicą finansowany jest ze środków Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polacy i Polonia za granicą 2023. Patronat Honorowy i podziękowania dla Jan Dziedziczak. Solidarni z Seniorami ponad granicami. www.soleczniki.pl