• 29 lutego 2024 15:57

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

21 czerwca w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku spotkali się przedstawiciele Rad Seniorów województwa Kujawsko-Pomorskiego. Konferencje zorganizowało Stowarzyszenie Nasza Ostoja z Wojewodzką Radą ds. polityki senioralnej przy współudziale Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku. Poprowadziła ją Przewodnicząca Rady Wiesława Taranowska. W wydarzeniu uczestniczyli znamienici goście V-ce Marszałek województwa Sławomir Kopyść, Burmistrz Jarosław Jucewicz, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady ds. polityki senioralnej Krystyna Żejmo- Wysocka, Pełnomocnik Wojewody ds. seniorów Mateusz Czarnowski.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się co dla seniorów oferuje Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewody Kujawsko-Pom. Następnie przedstawiciele departamentu Funduszy Unijnych z urzędu Marszałkowskiego zaprezentowali do jakich funduszy mogą aplikować organizacje pozarządowe by pozyskać środki finansowe na projekty dla środowiska seniorów. Wskazano również że ogromną role w dystrybułowaniu środków finansowych mają Lokalne Grupy Działania.

Przedstawiciel ROPS omówił projekty skierowane do gmin i ukierunkowane na pomoc w codziennej egzystencji potrzebującym, samotnym, niesamodzielnym mieszkańcom.

Konferencja była szansą do wspólnej rozmowy, wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy ,szukania pomysłów i pokazania jak można współpracować z władzami samorządowymi, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniami, Fundacjami dla wspólnego dobra lokalnych środowisk senioralnych.

Spotkanie uwidoczniło, że jest jeszcze wiele do zrobienia a integracja środowiska może silniej oddziaływać na samorządy i wskazywać im pola działania w zakresie potrzeb dla osób w wieku senioralnym w naszych lokalnych ojczyznach.

Patronat Honorowy – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego PIOTR CAŁBECKI.

Konferencje dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiesława Taranowska

Skip to content