• 18 lipca 2024 22:35

Inauguracja programu Gmina Przyjazna SenioromOgólnopolska Karta Seniora w Gmina Grudusk.

Wydarzenie odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Humięcinie, podczas EKO PIKNIKU.

Podczas Inauguracji Ambasador Stowarzyszenie MANKOGłos Seniora dr Marek Pilch, wręczył Włodarzowi Gminy Grudusk Panu Markowi Piotrowiczowi certyfikat „Gmina Przyjazna Seniorom”.

Z kolei lokane firmy, które dołączyły do programu i oferują zniżki posiadaczom Ogólnopolska Karta Seniora, otrzymały certyfikaty Firmy Przyjaznej Seniorom.

Przedstawiciele Seniorów z terenu Gminy otrzymali Ogólnopolskie Karty Seniora.

W wydarzeniu wzięli także udział licznie zgromadzeni seniorzy oraz Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku.

Gratulujemy i mamy nadzieję na owocną współpracę.