• 19 lipca 2024 14:54

I Forum Ochrony Zdrowia – podsumowanie

W dn. 19-20 czerwca 2023 r. w Wąsowie k. Poznania odbyło się I Forum Ochrony Zdrowia pod patronatem medialnym Głosu Seniora. Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego było rozszerzeniem obszarów dyskusji zaplanowanych do przeprowadzenia w zakresie ochrony zdrowia podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu (5-7 września 2023 r.)

W Forum wzięłoudział blisko 600 gości z Polskioraz innych krajów. Wśród nich znaleźli się: przedstawiciele rządów i instytucji międzynarodowych, eksperci ochrony zdrowia, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, a także kadra zarządzająca sektorem medycznym i farmaceutycznym. W ramach Forum odbyły się 24 wydarzenia merytoryczne na ścieżkach: Innowacje i Digitalizacja, Zarządzanie, Profilaktyka i Leczenie.

WI Forum Ochrony Zdrowia wzięli udział kluczowi decydenci zarządzający obszarem ochrony zdrowia w Polsce: Adam Niedzielski – Minister Zdrowia, Waldemar Kraska – Sekretarz Stanu, Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu, Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu, Marcin Martyniak – Podsekretarz Stanu, Prof. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Filip Nowak – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Prof. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych, Krzysztof Saczka – Główny Inspektor Sanitarny, Bernard Waśko – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Roman Topór Mądry – Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, Prof. Marcin Gruchała – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kluczowym wydarzeniem I Forum Ochrony Zdrowia byłamiędzynarodowa sesja plenarna „Odbudowa systemu ochrony zdrowia Ukrainy”, z udziałem: Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia RP, ViktoraLiashko – Ministra Zdrowia Ukrainy, Hansa Kluge – Regionalnego Dyrektora WHO na Europę oraz Marka Pearsona – Zastępcy Dyrektora OECD oraz Katarzyny Drążek-Laskowskiej – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia RP. W trakcie sesji Viktor Liashko podziękował polskiemu społeczeństwu za ogromną pomoc okazaną ofiarom wojny w Ukrainie. W podsumowaniu stwierdzono, że w tak ważnym obszarze, jakim jest sektor zdrowotny, Ukrainie konieczna będzie pomoc międzynarodowa.

Podczas Forum odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i NFZ z Dyrektorami szpitali, w którym wzięło udział ponad 200 Dyrektorów i Managerów placówek medycznych. W trakcie spotkania omówionokwestie m.in.: ustawy o jakości, zmiany wyceny świadczeń, podwyżki wynagrodzeń dla personelu, czy restrukturyzacji i modernizacji szpitali. Forum było także okazją do organizacji Forum Młodych, z udziałem blisko 50 studentów kierunków medycznych. Uczestnicy rozmawiali m.in. o programie kształcenia, mentoringu, oraz potrzebach przyszłych lekarzy.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum była uroczysta Gala, podczas której wręczono Nagrody Forum Ochrony Zdrowia. Przyznano je osobom, które poprzez swoją działalność oraz zaangażowanie przyczyniły się do dokonania realnych zmian w systemie ochrony zdrowia. Laureatami nagród zostali w kategoriach:„Pionier Ochrony Zdrowia”: dr Andrzej Mądrala  – Członek Rady Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, „Kobieta Medycyny”:Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas – Konsultantka Krajowa w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej, „Młody Lider”:Janusz Świeczkowski-Feiz –  Przewodniczący Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych, „Orędownik Pacjenta”: Magdalena Kołodziej – Prezes Zarządu Fundacji My Pacjenci. Część artystyczną Gali uświetniła Anna Ozner – Tango Attack oraz Sądecka Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Leszka Mieczkowskiego wykona utwory w aranżacjach Hadriana Tabęckiego.

W ramach I Forum Ochrony Zdrowia funkcjonowało 45 Partnerów Instytucjonalnych, komercyjnych i medialnych. Partnerami instytucjonalnymi byli: Minister Zdrowia, Centrum e-Zdrowie, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środowisko biznesu było reprezentowane m. in. przez:Abbott, Agencja Badań Medycznych, Brainlab, Climatic, DZP, GSK, IPSEN, Grupa Luxmed, Medtronic, Novartis, Personnel Service, PharmaNET, Philips, Medycynaprywatna.pl, Krajowi Producenci Leków, PZU Zdrowie, Roche, Supra Brokers. Wśród partnerów medialnych znalazły się: Rzeczpospolita, Polskie Radio 24, Dziennik Gazeta Prawna, StronaZdrowia.pl, Puls Medycyny, Wprost, TVP3 Poznań, Radio Poznań.