• 14 lipca 2024 06:08

Nowe wyzwania na rynku pracy

W związku z Ogólnopolskim Dniem Pracowników HRFlexi.pl przygląda się trendom na rynku pracy pod kątem zatrudnienia osób 50+.

Dzień Pracownika HR przypada na 20 czerwca i po raz pierwszy obchodzony był w 2012 roku. Jest to zatem młode święto, które ma być formą uznania dla pracy osób zatrudnionych w branży humanresources. Pracownicy HR są zaangażowani w różne działania na rzecz swoich firm, bez nich przedsiębiorstwo po prostu nie mogłoby funkcjonować we współczesnym świecie.

Na trudnym i skomplikowanym dziś rynku pracy rola HR rośnie.

Z czym muszą się dziś mierzyć pracownicy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi? To m.in.

  • praca zdalna;
  • przekwalifikowanie i poszerzanie możliwości, czyli reskilling i upskilling;
  • crowdstaffing jako nowy model rekrutacji;
  • automatyzacja i AI w procesach kadrowych;
  • pokolenie 50+ na rynku pracy i związane z tym konsekwencje;
  • różnorodność, równość i włączanie;
  • 5 generacji pracujących obok siebie;
  • etyczne przywództwo.

Praca zdalna

Coraz więcej ludzi pracuje zdalnie i hybrydowo, co rodzi wiele wyzwań dla działów HR. Najnowsze badania przeprowadzone przez ResearchGate szacują, że do 2025 roku 70% pracowników będzie pracować online co najmniej pięć dni w miesiącu. Od 7 kwietnia 2023 roku w Polsce obowiązuje ustawa, według której praca zdalna będzie mogła być uzgodniona już przy zawieraniu umowy o pracę. Zdalna rekrutacja i zdalne podpisywanie umów staną się standardem w pracy HR.

Reskilling i upskilling

Według Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) ponad połowa aktywnej zawodowo siły roboczej będzie musiała do 2025 roku podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje, aby dostosować się do nowego charakteru pracy, ponieważ 1,1 miliarda miejsc pracy w ciągu następnej dekady zostanie przekształconych przez technologię. W tej sytuacji mniejszego znaczenia nabiera wiek pracownika, bardziej liczy się możliwość przekwalifikowania lub bieżącego uzupełniania wiedzy. To także odpowiedź na deficyt kadr.

Crowdstaffing

To nowy model rekrutacyjny, czyli proces, w ramach którego organizacja przeprowadza outsourcing zadań rekrutacyjnych wykonywanych tradycyjnie przez pracowników, powierzając go szerokiej, otwartej grupie ludzi. Taki rozszerzony model poleceń. Aż 75% specjalistów HR nie stosowało dotąd z takiej formy rekrutacji, czas więc zacząć.

Sztuczna inteligencja i automatyzacja

Chociaż dziś jedynie 17% działów zarządzających zasobami ludzkimi wykorzystuje sztuczną inteligencję, to do końca 2023 będzie ich już 30%. HR zacznie na początek automatyzować powtarzalne i pracochłonne działania. Jednak bardziej zaawansowane wykorzystanie AI w HR rodzi pewne obawy natury etycznej, o których będzie się częściej mówić i które doczekają się zapewne konkretnych przepisów prawnych.

Silver Generation

Żyjemy dłużnej i jest nas coraz więcej. Jak podaje GUS, w 2040 roku reprezentanci pokolenia 50+ będą stanowić w Polsce ponad połowę społeczeństwa. To ludzie o dużym potencjale, który można i trzeba wykorzystać na rynku pracy. HR powinien zwrócić szczególną uwagę na Pokolenie Flexi, Silvers czy Youlds (które bywa też zwane Power Generation). Można wokół nich budować m.in. programy mentorskie.

Diversity, equality, inclusion (DEI) – różnorodność, równość i włączanie

Inicjatywy dotyczące różnorodności, równości i integracji są obecnie ważnymi czynnikami w rekrutacji i utrzymaniu talentów. Według RedThreadResearch i Degreed, organizacje, które wspierają DEI o 81% częściej osiągają wyższy poziom satysfakcji klientów i odnotowują o 19% wyższe przychody niż firmy bez strategii różnorodności. Jednak DEI wymaga zmian w strategii zatrudniania i włączenia nowych technik do procesów rekrutacji, w tym również przy pomocy rozwiązań AI (AI-poweredcandidate screening).

5 generacji obok siebie

Obecnie pracuje na rynku obok siebie 5 pokoleń: SilentGeneration, Baby Boomers, Generacja-X, Millennials i Generacja Z. Taka mieszanka jest dla biznesu niezwykle korzystna, ponieważ każde pokolenie wnosi do firmy odmienny sposób myślenia i rozwiązywania problemów, co przekłada się na zwiększoną innowacyjność i lepsze zrozumienie potrzeb różnych grup klientów.

Etyczne przywództwo

Empatyczni przywódcy to liderzy nowej epoki, którzy rozumieją potrzeby swoich pracowników. Jest to ważne też z tego względu, że dziś dobre EX (employeeexperience) stanowi wyróżnik pracodawcy. Badanie Gartnera, przeprowadzone wśród liderów HR, wykazało, że 47% z nich wymienia doświadczenie pracowników jako główny priorytet na rok 2023.

Specjaliści HR o nowych wyzwaniach w branży humanrecources w dyskusji na portalu Flexi.pl

Stwórzmy model zatrudniania wolny od ageizmu

Dobrosława Choryńska-Chudy HRowiec, trener, doradca zawodowy, coach

„Stereotypem jest zarówno twierdzenie, że jedyną ambicją pokolenia 50+ jest bycie mentorem czy wyłącznie opieka nad wnukami. Nowym zjawiskiem społecznym jest rola opiekuńcza Silversów nad rodzicami lub zależnymi współmałżonkami czy partnerami. (…) Ważne, aby pracodawcy mieli świadomość zjawiska Sandwich Generation i wypracowali narzędzia tak samo wspierających w re- i upskilingu, jak w opiece nad zależnymi członkami rodziny. Absolutnym musthave będzie także wdrożenie i realizowanie strategii modelu rekrutacji i zatrudnienia wolnego od ageizmu, stworzenie mechanizmów i zachęt do pozostania w organizacji wraz z benefitami skrojonymi pod potrzeby tej generacji, aby móc zatrzymać srebrne talenty i aktywnych Silversów w organizacji”.

Nie wiek, a mapa kompetencji

Agnieszka Czarnecka, HR Consultancy Manager, Hays Poland:

„[…] korzystając z dużego zaangażowania, opanowania, doświadczenia życiowego i biznesowego oraz często dobrego wykształcenia Silversów, firmy powinny budować równowagę dla emocjonalności, obniżonej cierpliwości czy dużej koncentracji na technologii, obserwowanych u młodszych pokoleń. Konieczne są programy mentorskie, zespoły projektowe złożone z pracowników reprezentujących różne pokolenia, świadome zarządzanie polityką szkoleniową oraz rekrutacyjną. Potrzebne jest budowanie zespołów w oparciu o mapę kompetencji realnie potrzebnych w organizacji oraz zwiększanie świadomości mocnych stron różnych pokoleń w miejscu pracy. Wszystko to pozwoli uelastycznić procesy oraz już dziś przygotować organizację na istotne zmiany pokoleniowe na rynku pracy, nadchodzące w najbliższych latach”.

Pracownik świadczy o pracodawcy

Anna Dobrogosz, Starszy Specjalista ds. wsparcia rekrutacji sił sprzedaży w Generali

„Aby wygrać w wyścigu o talenty, pracodawcy powinni otworzyć się na różne możliwości współpracy, dbając o interesy każdej grupy. U nas, w Generali, Agenci mają możliwość zatrudnienia na podstawie kontaktu B2B lub umowy zlecenie. W świecie HR wzrasta też rola elastyczności i nowych modeli pracy. […] Kolejnymi wyzwaniami są Candidate i employeeexperience. A wrażenia kandydatów i pracowników to nie frazes, a jeden z kluczowych aspektów, na które pracodawcy i HR powinni zważać w dobie ciągłych zmian. Równolegle trend employeeadvocacy zaczął nabierać na znaczeniu. W ciągu ostatniego roku byliśmy świadkami różnych kampanii w mediach społecznościach, gdzie to właśnie pracownicy byli twarzami organizacji, dzielili się swoimi opiniami, angażowali się na rzecz promowania firmowych działań”.

Czas redefinicji

Anna Gierasimowicz, wieloletni i doświadczony menedżer i ekspert HR, wykładowca szkół biznesu, trendwatcherka rynku pracy, doradca kariery, mentor Uniwersytetu Wrocławskiego, konsultant i doradca strategicznego biznesu

„Uważam, że głęboki, strategiczny reset wielu obecnych działań, skierowany na przedefiniowanie właściwie wszystkich procesów w HR, w tym skuteczne plany reskillingu, upskillingu i cross-skillingu, to początek wielkich zmian. Kluczowym czynnikiem staje się czas. To on jasno pokazuje specjalistom i menedżerom HR, jak dynamiczne i celne muszą być ich działania i jaką pozycję w rozwoju organizacjach powinni przyjąć, zgodnie ze swoją rolą. Oni sami potrzebują wielu nowych kompetencji, wsparcia i silnych autorytetów społecznego i merytorycznego, bez których proces tak głębokich zmian nie będzie możliwy”.

Ważna jest umiejętność ciągłego uczenia się

Mercedes Gorajska,HRM, Manager Działu Rekrutacji

„Rola działów HR od 2020 nabiera coraz większego znaczenia, to często od ich analizy sytuacji na rynku i podjętych w związku z tym działań, zależy, w jakiej kondycji za jakiś czas znajdzie się firma. Informacje, a tym samym nasza wiedza, dezaktualizują się w szybszym niż kiedykolwiek tempie, dlatego jedną z ważniejszych kompetencji, obok wspomnianej w niniejszym artykule konieczności ciągłego uczenia się, jest umiejętność zapominania. Oduczania się informacji, które są już nieaktualne, nieprzystające do rzeczywistości”.

Technologia to dziś fundament HR

Łukasz Marciniak, Dyrektor Sprzedaży w eRecruiter

„Zespoły HR dostrzegły w technologii sprzymierzeńca, dzięki któremu procesy HRowe i rekrutacyjne mogą być prostsze, skuteczniejsze, bardziej przyjazne dla różnych grup kandydatów czy pracowników oraz bardziej zrozumiałe i komfortowe dla samych HRowców. To dzięki technologii możliwa jest rekrutacja i praca zdalna, która m.in. zwiększyła dostępność rynku pracy dla tych, którzy do tej pory nie mogli znaleźć zatrudnienia lub mieli trudności wykonywaniem pracy w siedzibie firmy. […] Organizacje mogą obecnie sprawnie automatyzować swoje procesy, integrować narzędzia i zwiększać efektywność działań. […] Technologia to także inwestycja w czas, który HR może przeznaczyć na przyciąganie najlepszych talentów, budowanie relacji z biznesem, dbanie o pracowników, monitorowanie potrzeb i długofalowe planowanie”.

Talenty Generacji Silver

Agnieszka Rogozińska, Senior HR Consultant – Randstad

„Dzisiejsze Pokolenie Silver […] nabiera dla pracodawców coraz większego znaczenia w kontekście zmniejszającej się liczby osób wchodzących na rynek pracy. Pracowników 50+ wyróżnia doświadczenie zawodowe, stabilizacja życiowa i świadomość własnych umiejętności. Dodajmy do tego stabilność zatrudnienia jako najczęściej wskazywany przez „Silversów” czynnik motywacyjny oraz najrzadziej deklarowaną gotowość do zmiany pracodawcy – i otrzymujemy potencjalnie najbardziej lojalną grupę pracowników. Pracodawca, który stawia na „Silversów”, powinien zapewnić im komfortowe warunki pracy, dobre relacje ze współpracownikami i przełożonym oraz dużą niezależność”.

Automatyzacja i różnorodność w służbie HR

Filip Sobel, Founder& CEO Staffly.pl

„[…] HR musi dostosować się do nowych warunków, odpowiadając na rosnące trendy demograficzne oraz technologiczne. W tym pomagają nowoczesne narzędzia HR Tech, takie jak Staffly (testy osobowości dopasowujące kandydata do stanowiska pracy). Równolegle kurczy się pula talentów na rynku pracy […]. Wg raportu #TrendyHR_2023, przygotowanego przez Agencję Grow, aż 82% działów HR zauważyło nasilenie problemu z dostępem do talentów i obsadzaniem wolnych stanowisk w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Spadek liczby pracowników w wieku produkcyjnym wymaga od HR innowacyjnych rozwiązań (automatyzacja i zatrudnianie osób powyżej 50. roku życia). W rezultacie zespoły wielopokoleniowe zaczynają stawać się standardem na rynku pracy”.

Zobacz cały materiał: https://flexi.pl/hr-w-swiecie-zmian

O portalu Flexi.pl

Flexi.pl inspiruje aktywność w życiu zawodowym i prywatnym. To przestrzeń, którą twórcy konceptu zdiagnozowali jako Pokolenie Flexi – osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań, a dysponujące bogatym do-świadczeniem zawodowym i życiowym. Na portalu można znaleźć: oferty pracy, bazę doświadczonych specjalistów z możliwością publikacji swoich osiągnięć, do wykorzystania przez działy rekrutacji oraz wiadomości o różnych aktywnościach pozazawodowych, np. kulturalne, edukacyjne, wolontariat. Flexi.pl zawiera także ciekawe treści, materiały wideo, nagrania i wywiady, które pobudzają do aktywności. Portal chce przyczyniać się do budowania świadomości społecznej na temat postępujących zmian demograficznych, wskazując na wartość różnorodności i jej twórczy aspekt. Flexi.pl podkreśla, że zasoby i talenty osób z 25-letnim bagażem zawodowych doświadczeń nie mogą być marnowane na rynku pracy, jak i życiu. Platforma, inspirując do aktywności, stwarza warunki, aby talenty pielęgnować i twórczo się nimi dzielić.