• 22 maja 2024 10:24

Największe wydarzenie gospodarcze Północnej Polski!

cze 20, 2023

Za nami pierwszy dzień największego wydarzenia gospodarczego na Pomorzu. VI edycja Forum Wizja Rozwoju zgromadziła tysiące gości, w tym liczne grono ekspertów z zakresu ekonomii, energetyki, logistyki i spraw społecznych oraz polityków, samorządowców, przedstawicieli świata nauki. W pracach Forum wziął udział premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił w swoim wystąpieniu, że Dziś jest szansa zaoferować polskiemu społeczeństwu coś bezcennego – rozwój wysokiej jakości.

–Gdynia po raz kolejny staje się miejscem do spotkania technologii, rozwoju, strategii – mówił doktor Andrzej Michalak, prezes Fundacji Wizja Rozwoju otwierając VI już edycję wydarzenia.

Po potrzebach egzystencjalnych, potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Jesteśmy w miejscu, gdzie nie myśli się tylko o dniu dzisiejszym. Myśli się o jutrze nie zapominając o tym, co było wczoraj – podkreślał Tomasz Szubrycht, Rektor Akademii Marynarki Wojennej, która po raz kolejny gości Forum Wizja Rozwoju. Rektor zaznaczał, że…– tematyką Forum jest szeroko pojęte bezpieczeństwo, co wpisuje się w profil działalności Akademii, ale przede wszystkim wpisuje się w potrzeby Polski i Polaków – podkreślał rektor Tomasz Szubrycht.

Forum Wizja Rozwoju to 49 paneli dyskusyjnych poprzedzonych sesją inauguracyjną, która w tym roku poświęcona była wyzwaniom, z którymi zmaga się polska gospodarka w kontekście napaści Rosji na Ukrainę.

Pierwszy dzień obfitował w dyskusje o obecnym i przyszłym kształcie strategicznych obszarów rozwoju państwa – zarówno w kontekście wewnętrznym, jak również w relacjach międzynarodowych.

W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni nie brakowało wydarzeń i ekspozycji poświęconych nowym technologiom, problemom rynku pracy oraz polityce senioralnej.

Goście i eksperci Forum wiele miejsca poświęcili bezpieczeństwu energetycznemu Polski.

W panelu „Bezpieczeństwo energetyczne Polski: dziś i jutro” wzięli udział: Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. podkreślał: – Rozbudowa terminala LNG była jedną z kluczowych decyzji dywersyfikacyjnych. To, że w momencie, w którym gaz przestał płynąć, mieliśmy infrastrukturę, która umożliwiała zabezpieczenie Polski i handel, to był cały szereg elementów i były one planowane od dawna. Do tego przyczyniło się także BalticPipe, jak również dodatkowe tłocznie i infrastruktura wewnątrz kraju. To dało nam poczucie komfortu, chociaż nie spokoju. LNG wciąż jest niezwykle ważnym paliwem z punktu widzenia całego rynku.

O energetyce mówił również Jan Szewczak, członek zarządu PKN Orlen. – Budowa multienergetycznego koncernu była warunkiem możliwości odcięcia się od rosyjskich surowców. To właśnie dlatego SaudiAramco nawiązał z nami współpracę, że byliśmy już na tyle dużym koncernem, że mogliśmy poruszać się po rynku finansowym. Mogliśmy też reagować na szoki cenowe, mogliśmy szukać alternatywnych źródeł energii– podkreślał Jan Szewczak.

W budzącej emocje dyspucie na temat wpływu rządu Jana Olszewskiego na kształt gospodarki po 1992 roku, wzięli udział Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Jerzy Kropiwnicki oraz Jan Parys.

– Rząd Jana Olszewskiego był kwestionowany przez ówczesną formację Okrągłego Stołu, a to ona dominowała wówczas w strukturze politycznej. I ona miała istotę polegającą na kontynuacji systemu komunistycznego, tylko w kształcie pseudokapitalistycznym. To była realizacja polityki rosyjskiej zmierzającej do przekształcenia polityki struktury zbudowanej przez zabór przez Rosję Europy Środkowej tak, aby można było tworzyć wielką Europę. Tak, aby można było doprowadzić do sojuszu z Niemcami, które miały być zjednoczone, ale zjednoczone tak, aby stać się sojusznikiem Związku Sowieckiego, a potem Federacji Rosyjskiej. Do tego prowadzić miały decyzje gospodarcze i doprowadzenie do tego, żeby ta własność, która została przejęta przez Rosję podczas okupacji, została teraz przekazana członkom dawnego aparatu komunistycznego i służbom specjalnym, które miały ukształtować oligarchię – strukturę gospodarczą i polityczną kierującą krajem – mówił do zgromadzonych na sali licznych słuchaczy Antoni Macierewicz, były Minister Obrony Narodowej.

W ramach Forum odbył się także VI Kongres Srebrnej Gospodarki z udziałem grona ekspertów dyskutujących o możliwościach aktywizacji seniorów w zmieniającym się społeczeństwie. W panelu „Polityka senioralna wyzwaniem dla rządu” udział wzięła m.in.Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg, która podkreślała, że prowadzone od kilku lat programy społeczne, m.in. takie, jak 500+ stanowią elementarne wsparcie dla rodzin, które ponoszą największe koszty związane z wychowaniem dzieci.

Wśród tematów społecznych znalazły się również te mówiące o finansowaniu ważnych przedsięwzięć przez biznes.

– Sponsoring sportu zawsze się opłaca, bo sport nierozerwalnie łączy się ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – mówiła Adrianna Sikorska, członek zarządu ENERGA Grupa Orlen. – Energa wspiera nie tylko profesjonalnych sportowców, ale również projekty sportowo-edukacyjne. Jednym z nich jest Drużyna Energii – zaznaczała.

Kornel Eljaszewicz reprezentujący Totalizator Sportowy sp. z o.o. podkreślał –Totalizator Sportowy jest największym sponsorem sportu w Polsce. Wspierając sportowe projekty i inicjatywy angażujemy się długofalowo, interesuje nas nie tylko sport profesjonalny, ale również amatorski.

Forum Wizja Rozwoju to również II edycja Targów Pracy, których partnerem są Ochotnicze Hufce Pracy, a środowiska naukowe szczególnie aktywnie reprezentowane były podczas pokazów dziewięciu kół naukowych z sześciu renomowanych polskich uczelni wyższych – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Bydgoskiej.

Zwieńczeniem pierwszego dnia VI edycji Forum Wizja Rozwoju było wręczenie nagród gospodarczych firmom, które miały znaczące osiągnięcia gospodarcze, wpływające na rozwój narodowej gospodarki, kształtowania relacji społecznych oraz budowę społeczności lokalnych.

Laureatami nagród, przyznanych w 7 kategoriach, zostały:

– Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu,

-Eagle sp. z o.o. w kategorii Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii,

– PESA Bydgoszcz S.A. w kategorii Ekomobilność,

– Interizon – Pomorski Klaster ICT – w kategorii E-gospodarka,

– Checly sp. z o.o. w kategorii Start-up,

– Nanoseen sp. z o.o. w kategorii Innowacyjność,

– Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w kategorii Zarządzanie.

– Kapituła Forum Wizji Rozwoju, wybrała firmy, które dzielą się rozwiązaniami, z których możemy być dumni na arenie międzynarodowej – podkreślał Andrzej Michalak dziękując laureatom.

Podczas uroczystej gali wręczone zostały także Nagrody Złotej Wstęgi Forum Wizja Rozwoju, które otrzymali: 

– Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii Rodzina i Polityka Społeczne,

– Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów w kategorii Finanse,

– Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski w kategorii Dialog Samorządowy,

– Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju w kategorii Inwestycje dla Polski

– Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskichw kategorii Dialog Społeczny

Nagrody Pracodawca Przyjazny Ochotniczym Hufcom Pracy otrzymały:

–  BroseSitech sp. z o.o. (III miejsce)

Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Romaniuk (II miejsce)

– Meble Wójcik sp. z o.o. (I miejsce).

Forum Wizja Rozwoju trwa dwa – obfitujące w debaty – dni.

Patronat honorowy nad VI Forum Wizja Rozwoju objął Premier RP Mateusz Morawiecki. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ENERGA Grupa ORLEN. Partnerami Głównymi są: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Partnerem+ jest Agencja Rozwoju Przemysłu S..A., Polskie Koleje Państwowe S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Węglokoks S.A., Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Partnerami są: KGHM Polska Miedź S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., NASK, PERN S.A., PKO Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Rzecznik Finansowy, POLREGIO S.A., Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A., Instytut Finansów, Polskie Sieci Elektroenergetyczne  S.A., HOTEL SOPOT, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.. Mikro Partnerami są: Poczta Polska S.A., Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Polskie Linie Oceaniczne S.A. Projekt dofinansowano ze środków Fundacji ARP. W partnerstwo merytoryczne nad Forum Wizja Rozwoju włączyły się: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komitet ds. Pożytku Publicznego.

Skip to content