• 24 września 2023 11:34

Głos Seniora

Redakcja Głos Seniora - Stowarzyszenie Manko - Ogólnopolska Karta Seniora

Panel dyskusyjny I Forum Ochrony Zdrowia: Po co komu badania kliniczne? Pryzmat efektywności klinicznej i kosztowej

Panel dyskusyjny I Forum Ochrony Zdrowia: Po co komu badania kliniczne? Pryzmat efektywności klinicznej i kosztowej

19 czerwca 2023 roku w godzinach 16:40 – 17:40 podczas I Forum Ochrony Zdrowia odbędzie się panel dyskusyjny „Po co komu badania kliniczne? Pryzmat efektywności klinicznej i kosztowej”. Partnerem panelu jest Agencja Badań Medycznych.

Realizacja badań klinicznych przekłada się na wprowadzenie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej może funkcjonować w bardziej wydajny sposób. W ramach uruchomionych projektów badawczych oraz utworzonych przez Agencję Badań Medycznych Centrach Wsparcia Badań Klinicznych możemy obserwować dziś zarówno wzrost liczby badań klinicznych, zwiększenie dostępu do nowoczesnych terapii dla pacjentów, jak i rozbudowę infrastruktury badawczej. Zmiany zachodzące na rynku to szansa na rozwój dla specjalistów, nowe miejsca pracy i oszczędności dla szpitali. Rozwój zdolności i gotowości do tworzenia i wdrażania innowacji na poziomie systemowym, instytucjonalnym i jednostkowych staje się dziś zatem podstawowym wyzwaniem w procesie usprawniania systemu oraz dążeniu do zapewnienia dostępnej i efektywnej opieki zdrowotnej.

Moderatorem panelu będzie Krzysztof Jakubiak – Prezes Zarządu Modern Healthcare Institute. W roli panelistów wystąpią: Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych; Piotr Ponikowski – Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego; Magdalena Kołodziej – Prezes ZarząduFundacji MY Pacjenci; Tomasz Stefaniak – Dyrektor ds. Lecznictwa, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

Forum Ochrony Zdrowia jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w zakresie ochrony zdrowia. Obecna na każdym Forum Ekonomicznym w Karpaczu zdrowotna ścieżka tematyczna w tym roku po raz pierwszy znajdzie swoje rozwinięcie w oddzielnej konferencji, którą będzie I Forum Ochrony Zdrowia.

I Forum Ochrony Zdrowia odbędzie się w dniach 19 – 20 czerwca 2023 roku w Pałacu Wąsowo, ulica Parkowa 1, Wąsowo, gmina Kuślin k. Poznania.

Skip to content