• 15 kwietnia 2024 15:07

Forum Wizja Rozwoju już od poniedziałku

Już w poniedziałek, 19 czerwca w Gdyni rozpocznie się dwudniowe VI Forum Wizja Rozwoju, które obecnie jest jednym z najważniejszych miejsc dyskusji o przyszłości polskiej gospodarki. Uczestnicy 50 paneli podejmą się omówienia najważniejszych zagadnień dotyczących praktycznie każdej dziedziny życia społeczno-ekonomicznego kraju. Swój udział w wydarzeniu zapowiedział także premier Mateusz Morawiecki.

Forum Wizja Rozwoju to młoda inicjatywa o charakterze konferencyjnym, która w krótkim czasie zyskała miano jednej z najważniejszych w Polsce. O jej randze świadczy nie tylko udział kilkuset uczestników dyskusji, ponad 5 tys. gości, ale także uczestnictwo najważniejszych osób w państwie. Inauguracyjne przemówienie wygłosi bowiem premier Mateusz Morawiecki, który objął także Forum honorowym patronatem. Udział w dyskusjach zapowiedzieli także przedstawiciele poszczególnych resortów rządu, m.in.: Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w panelu„E-gospodarka”, Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych w dyskusji „Które obszary gospodarki będą miały największą korzyść z zastosowania sztucznej inteligencji?”, Marcin Horała, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP w sesji „Inwestycje w strategiczne obszary zapewniające bezpieczeństwo kraju”, Paweł Jabłoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w dyskusji „Brak reparacji od Niemiec – historia i konsekwencje dla gospodarki”, Kamila Król, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii podczas panelu „Wpływ transferu nowoczesnych technologii z instytutów badawczych na przemysł” czyJerzy Kropiwnicki, Minister Pracy i Polityki Socjalnej w rządzie Jana Olszewskiego w spotkaniu na temat „Wpływ rządu Jana Olszewskiego na Rozwój Gospodarki Narodowej po 1992 roku”.

VI Forum Wizja Rozwoju to przestrzeń spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń również w ramach wydarzeń towarzyszących. Już po raz 6. odbędzie się Kongres Srebrnej Gospodarki. W tym roku, podczas dwudniowego cyklu dyskusji dotyczących miejsca seniorów w polskim społeczeństwie wezmą udział m.in.: Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

W czasie Forum odbędą się również II Targi Pracy oraz zaprezentowane zostaną projekty dziewięciu kół naukowych z sześciu renomowanych polskich uczelni wyższych. Natomiast na uroczystej Gali, która zakończy pierwszy dzień konferencyjny, zostaną wręczone Nagrody Gospodarcze firmom szczególnie zasłużonym rodzimej gospodarce oraz Nagroda Złotej Wstęgi.

VI Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2023 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Więcej informacji na wizjarozwoju.pl. Bezpłatna rejestracja na wydarzenie dostępna jest na stronie: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl/. Serdecznie zapraszamy!

Patronat honorowy nad VI Forum Wizja Rozwoju objął Premier RP Mateusz Morawiecki. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ENERGA Grupa ORLEN. Partnerami Głównymi są: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Partnerem+ jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Polskie Koleje Państwowe S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Węglokoks S.A., Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Partnerami są: KGHM Polska Miedź S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., NASK, PERN S.A., PKO Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Rzecznik Finansowy, POLREGIO S.A., Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A., Instytut Finansów, Polskie Sieci Elektroenergetyczne  S.A., HOTEL SOPOT. Mikro Partnerami są: Poczta Polska S.A., Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Polskie Linie Oceaniczne S.A. Projekt dofinansowano ze środków Fundacji ARP.

Skip to content