• 13 kwietnia 2024 02:10

Solidarność Międzypokoleniowa. Spotkanie polsko-niemiecko-ukraińskiej Grupy Eksperckiej w Krakowie

Solidarność Międzypokoleniowa. Spotkanie polsko-niemiecko -ukraińskiej Grupy Eksperckiej w Krakowie pod patronatem i z udziałem Głos Seniora.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni i władz rządowych z Polski, Niemiec i Ukrainy rozmawiali o sytuacji osób starszych w naszych krajach. Odwiedziliśmy także Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz, Uniwersytet Jagielloński, Nową Hutę oraz Międzynarodowy Międzypokoleniowy Klub Głosu Seniora na os. Uroczym 12 w Krakowie.

Dzień zakończyła kolacja w kultowej Restauracji Stylowa w Nowej Hucie. Podczas spotkania w Siedzibie Stowarzyszenie MANKOGłos Seniora pokazaliśmy nasze ogólnopolskie i międzynarodowe projekty tj. Gmina Przyjazna Seniorom, Ogólnopolska Karta Seniora, Stop Manipulacji – nie daj się oszukać, Poznaj Swojego Sąsiada Seniora, Szkoła Przyjazna Seniorom, Stylowi Seniorzy, Międzynarodowe Senioralia, Europejska Karta Seniora oraz Europejski Głos Seniora.

Dziękujemy za zaproszenie do współpracy organizatorom: Eurosozial z prezydentem Krzysztofem Balonem na czele, Ewie Piłat, koordynator Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku, BAGSO – German National Association of Senior Citizens’ Organizations – Niemieckie Krajowe Stowarzyszenie Organizacji Seniorów.

Pozdrawiamy naszych przyjaciół i ambasadorów uczestniczących w spotkaniu: Janusz Marszałek, Wojciech Kałkusiński. Pozdrawiamy także uczestniczących w spotkanie przedstawicieli Ministerstwo Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej – Dyrektor Joannę Jeleniewską oraz Dyrektora Grzegorz Baranowskiego oraz Rafała Barańskiego z-ca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Ferdynanda Nawratil – KraFOS.

Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!

Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego.

Skip to content