• 15 kwietnia 2024 14:39

Podsumowanie VIII Dnia Otwartego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie

W sobotę, 20 maja 2023 r. odbył się VIII Dzień Otwarty Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita i Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski.

Patronami medialnymi wydarzenia zostali: TVP3 Kraków, Radio Kraków oraz Głos Seniora-Stowarzyszenie MANKO.

Mieszkańcy Małopolski mieli okazję zapoznać się z działalnością instytucji, zwiedzić laboratoria WSSE w Krakowie (laboratorium badania wody, żywności, mikrobiologii klinicznej), skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji specjalistycznych. Ponadto zorganizowano prelekcje dotyczące prawidłowego czytania etykiet na produktach spożywczych, bezpiecznego stosowania kosmetyków, szczepień ochronnych oraz profilaktyki chorób słuchu. Na najmłodszych uczestników czekały liczne atrakcje: gry, quizy, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy i wiele, wiele innych.  

Dzień Otwarty miał charakter rodzinnego pikniku organizowanego zarówno na terenach zielonych należących do WSSE w Krakowie jak i wewnątrz budynku gdzie znajdowały się punkty konsultacyjne i zaaranżowane specjalnie na ten dzień gabinety lekarskie.

W organizacji tego ważnego dla profilaktyki i promocji zdrowia wydarzenia wsparcia udzieliło wielu partnerów m.in. specjaliści z Centrum Zdrowia Psychicznego działającego przy 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. Eksperci udzielali porad i informacji zdrowotnych dotyczących tego, min. jak dbać o zdrowie psychiczne, co może świadczyć o depresji oraz gdzie zwrócić się o pomoc.

W wydarzeniu udział wzięli specjaliści z Krakowskiego Ośrodka Diagnostyki Kręgosłupa, którzy wykonywali badanie w kierunku profilaktyki wad postawy i służyli radą w zakresie profilaktyki, diagnostyki i wsparcia fizjoterapeutycznego problemu dyskopatii i innych schorzeń kręgosłupa.

Obecni byli specjaliści z KIND Aparaty Słuchowe, uczestnicy mieli możliwość skorzystać z bezpłatnych badań słuchu i poszerzyć swoją wiedzę na temat dbania o słuch. Wydarzenie wsparły także przedstawicielki Krakowskiego Towarzystwa „Amazonki” ucząc jak prawidłowo wykonywać samobadanie piersi. Konsultacje dotyczące dobrych nawyków żywieniowych na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz składu ciała prowadziła dietetyczka ze Studia diety Greenfit. Event wsparła ponadto Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, przedstawiciele tej placówki oceniali stan skóry, przeprowadzali analizę składu ciała i udzielali porad w ww. zakresie. Niewątpliwie bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się specjalistyczne samochody: osteobus i diabetobus (Polska profilaktyka – mobilna-przychodnia.pl i Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy) w których specjaliści wykonywali badania gęstości kości oraz poziomu glukozy we krwi.

Dzięki obecności przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wszyscy zainteresowani mieli możliwość wyrobienia karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) przed wakacyjnymi podróżami. Ponadto uczestnicy mogli uzupełnić swoją wiedzę na temat praw pacjenta, świadczeń i programów profilaktycznych dostępnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Krakowie zapewnił stoisko informacyjno-konsultacyjne na którym każdy miał możliwość wyliczenia prognozowanej emerytury oraz założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Na wydarzeniu obecni byli przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie oraz Wodociągów Miasta Krakowa którzy w formie zabaw uczyli najmłodszych jak prawidłowo dbać o środowisko.

Najmłodsi uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wielu konkursach, a także obejrzeć z bliska wóz strażacki oraz sprzęt gaśniczy (Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie), karetkę pogotowia ratunkowego (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe) czy pojazd Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego  Krakowie. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu policyjnego, radiowozu i łodzi patrolu wodnego (Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie-  Wydział Prewencji oraz Komisariat Wydziału Wodnego w Krakowie). 

Skip to content