• 20 kwietnia 2024 13:40

Młodzież uczy seniorów! – kampania „TOYA łączy pokolenia”

Czy młodzież może pomóc seniorom wykluczonym cyfrowo? Czy język jakim się posługują może być zrozumiały dla osób starszych? W Krakowie ruszyła kampania „TOYA łączy pokolenia”, skierowana do seniorów i krakowskiej młodzieży. Głównym celem kampanii jest wymiana międzypokoleniowa i zachęcenie młodzieży do stworzenia materiałów edukacyjnych, które pomogą osobom starszym w komunikacji cyfrowej i w bezpiecznym poruszaniu się w sieci. W ramach kampanii zostanie przeprowadzony cykl wykładów i warsztatów o szeroko pojętej komunikacji międzypokoleniowej.

Według badań wykluczonych cyfrowo jest ok. 3,8 mln Polaków. Z raportu Fundacji Matuzalem pt.: „Polscy Seniorzy w społeczeństwie ryzyk”  wynika, że wykluczenie cyfrowe charakterystyczne jest przede wszystkim dla osób starszych, w wieku powyżej 60 roku życia, choć i u młodszych (kategoria 50+) możemy zauważyć ograniczenia w użytkowaniu Internetu. Przyczyn tego wykluczenia można doszukiwać się w samym okresie starości, jak i związanych z nim motywach, przekonaniach oraz kompetencjach.  Wykluczenie cyfrowe osób starszych to realny problem i nie dotyczy tylko dostępu do nowoczesnych technologii. Często o nim decyduje obawa o bezpieczeństwo, czy też problemy ze zrozumieniem, zdominowanego przez młode pokolenie, języka używanego w sieci. Dlatego odwracamy role i chcemy aby to teraz młodzież, dla której sieć to naturalne środowisko, przekazała swoją wiedzę na temat komunikacji i bezpieczeństwa seniorom – mówi Andrzej Pasowski, dyrektor marketingu firmy telekomunikacyjnej TOYA, fundatora nagród w tej akcji.

W ramach kampanii „TOYA łączy pokolenia” organizowane są konkursy indywidualne dla uczniów
z krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz konkurs zespołowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadania to m.in. stworzenie krótkich materiałów wideo w formie np. rolek na Instagram o zasadach bezpieczeństwa w sieci czy też z wyjaśnieniem popularnych wyrażeń używanych w Internecie przez młodzież. Do młodszych dzieci  z klas 1-3 skierowany jest konkurs plastyczny pt. „Emotki to nie kłopotki” w którym pokażą Babci i Dziadkowi jak wyglądają emotki i jakie emocje wyrażają. Szczególnie zachęcamy szkoły ponadpodstawowe do wzięcia udziału w konkursie zespołowym na opracowanie scenariusza programu telewizyjnego o bezpieczeństwie w sieci, skierowanego do seniorów. To będzie doskonała platforma do wymiany międzypokoleniowej i aktywizacji młodzieży w pomoc dla osób starszych –  dodaje Andrzej Pasowski.

W ramach kampanii odbędą się również warsztaty dla seniorów oraz młodzieży dotyczące szeroko pojętej komunikacji międzypokoleniowej. Język używany w sieci przez młodzież jest dla seniorów często kompletnie niezrozumiały, jego dynamika i częste zmiany nie pozwalają im na efektywną komunikację z młodym pokoleniem – wyjaśnia Krzysztof Kowalczyk, socjolog w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej z seniorami. Problem dotyczy również drugiej strony. Młodzież często nie potrafi komunikować się ze osobami starszymi. Podczas warsztatów chcemy pokazać, że przy odrobinie chęci i cierpliwość obie strony mogą bez problemów się „dogadać”. Młodzież nie będzie traktować starszych jak klasycznych „boomerów”, a seniorzy poznają co robić, aby nie czuć się wykluczonym – dodaje Krzysztof Kowalczyk.  

Kampania „TOYA łączy pokolenia” trwa od początku maja do końca czerwca. Zgłoszenia do konkursów można przesyłać do 1 czerwca przez stronę www.toyalaczy.pl. Zwycięzców poszczególnych konkursów poznamy 10 czerwca.  Nagrody w konkursie dla szkół to 5000 zł za 1 miejsce, 3000 za 2 miejsce oraz 2000 zł za 3 miejsce. W konkursach indywidualnych można wygrać sprzęt multimedialny, taki jak markowe telefony, tablety i głośniki bezprzewodowe. Przewidziana jest również nagroda specjalna w wysokości 5000 zł dla szkoły z której będzie pochodziło najwięcej uczestników konkursów indywidualnych.

Szczegółowe informacje na temat kampanii, konkursów oraz warsztatów można znaleźć na stronie www.toyalaczy.pl.

Skip to content