• 19 maja 2024 22:53

Apel o bezpłatny dostęp do flozyn dla seniorów

maj 11, 2023 #apel, #Senior, #seniorzy

Organizacje pacjentów, towarzystwa kliniczne i konsultanci krajowi z 3 obszarów apelują o bezpłatny dostęp do flozyn dla seniorów.

Do Ministerstwa Zdrowia złożony został Apel środowisk pacjentów i klinicystów reprezentujących 3 powszechnie występujące schorzenia: przewlekłą chorobę nerek, cukrzycę i niewydolność serca o umieszczenie multidyscyplinarnej grupy leków, tj. flozyn (inhibitorów SGLT-2) na liście bezpłatnych leków dla seniorów 75+, w celu ograniczenia zgonów kardiologicznych, które wciąż są główną przyczyną nadumieralności Polaków.

Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek i cukrzyca to jedne z częściej występujących w naszym kraju chorób. Nie bez przyczyny nazywane są często epidemiami XXI wieku – dane wskazują, że dotyczą odpowiednio 1,2 mln,  4,5 mln oraz 3 mln osób. Tylko pozornie nie są ze sobą powiązane, bo nasz organizm to układ naczyń połączonych:

 • 40% pacjentów z niewydolnością serca ma cukrzycę typu 2
 • 67% pacjentów z PChN ma również cukrzycę typu 2
 • 24% pacjentów z cukrzycą typu 2 ma niewydolność serca jako pierwsze powikłanie
 • 58% pacjentów z cukrzycą typu 2 zachoruje na PChN
 • Niewydolność serca i PChN to błędne koło – jedna powoduje lub nasila drugą

Rokowania pacjentów z powyższymi chorobami współistniejącymi są dramatyczne – tylko 1 na 2 z tych chorych przeżyje 5 lat. Wszystkie te 3 choroby zasilają pulę zgonów kardiologicznych i umacniają kardiologię na pozycji głównej przyczyny zgonów Polaków – 1 na 3 zgony to zgony kardiologiczne.

Chociaż każda ze wskazanych chorób może rozwinąć się w młodszym wieku, to szczególną grupą, u której dochodzi do kumulacji niewydolności serca, przewlekłej choroby nerek i cukrzycy są seniorzy. Wg danych OECD „Health at a Glance 2022”, Polska jest na drugim miejscu pod względem odsetka pacjentów powyżej 65 r.ż., u których występują co najmniej 2 choroby przewlekłe – ponad 65% Polaków jest dotkniętych taką sytuacją[1].

– Pamiętajmy, że niewydolność serca, cukrzyca i przewlekła choroba nerek to przecież nie wszystkie choroby dotykające seniorów, dlatego tak ważne jest, by w sposób jak najbardziej kompleksowy zadbać o terapię pacjentów tam, gdzie jest to możliwe. Dlatego wspólnie z organizacjami pacjentów i przy poparciu przedstawicieli Towarzystw Naukowych i Konsultantów Krajowych wystąpiliśmy do Ministra Zdrowia z apelem o umieszczenie multidyscyplinarnej grupy leków, tj. flozyn (inhibitorów SGLT-2) na liście bezpłatnych leków dla seniorów 75+, w celu ograniczenia zgonów kardiologicznych, które wciąż są główną przyczyną nadumieralności Polaków. Zgodnie ze słowami Pana Ministra, dokument zostanie przesłany do AOTMiT i mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. – informuje Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i inicjator Apelu.

Jak wskazują dane zamieszczone w Apelu, pomimo refundacji flozyn we wszystkich tych obszarach, wg danych NFZ na koniec grudnia 2022 roku były one stosowane u zaledwie 173 tys. pacjentów, pomimo bardzo wysokiej pozycji w wytycznych diabetologicznych, kardiologicznych i nefrologicznych. Wynika to przede wszystkim z konieczności dopłaty pacjenta do leków, co dla pacjentów senioralnych może być barierą nie do pokonania.

Wydatki na leki ponoszone przez seniorów niestety bardzo często stanowią ogromną część budżetu domowego, dlatego nawet koszt 50 zł, bo tyle w tym momencie trzeba dopłacić do flozyn, to dla wielu za dużo. Dlatego też uważamy, że flozyny powinny znaleźć się na liście bezpłatnych leków 75+. Jesteśmy przekonani, że taki krok z pewnością sprawi, że chorzy chętniej będą stosowali się do zaleceń lekarskich. Sztuką jest zadbać o nasze zdrowie wtedy, gdy możemy jeszcze skupić się na działaniach zapobiegawczych i ochronnych, a nie leczyć kolejne powikłania choroby prowadzące do kalectwa i w konsekwencji przedwczesnej śmierci – komentuje profesor Rajmund Michalski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki.

Za umieszczeniem flozyn na liście bezpłatnych leków 75+ ogromna skuteczność tych terapii w zakresie redukcji zgonów, zmniejszenie częstości hospitalizacji, odsunięcia w czasie dializoterapii lub przeszczepu nerek. Przede wszystkim jednak działanie to przełoży się na poprawę stanu chorych.

– Zaopiekowanie się pacjentem kompleksowo, na jak najwcześniejszym etapie choroby wpłynie pozytywnie na stan chorego, a tym samym na ograniczenie najbardziej kosztochłonnych świadczeń – w tym przypadku hospitalizacji, diali­zoterapii czy przeszczepów. Umożliwienie seniorom bezpłatnego dostępu do leczenia tak naprawdę nie wpłynie więc na zwiększenie kosztów, wręcz przeciwnie – podsumowuje Agnieszka Wołczenko,Przewodnicząca Porozumienia Organizacji Kardiologicznych – Razem dla Serca oraz Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów “EcoSerce”.

Pełna treść Apelu dostępna jest na stronie www Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz pozostałych organizacji pacjentów popierających go.

Pod Apelem podpisali się:

 1. Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 2. Agnieszka Wołczenko, Przewodnicząca Porozumienia Organizacji Kardiologicznych – Razem dla Serca, Prezes EcoSerce
 3. Dr hab. Marta Kałużna-Oleksy, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca
 4. Prof. Rajmund Michalski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki (OSMN)
 5. Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD)
 6. Prof. Krzysztof Strojek, Konsultant krajowy ds. diabetologii
 7. Prof. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)
 8. Prof. Magdalena Krajewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN)
 9. Prof. Ryszard Gellert, Konsultant krajowy ds. nefrologii
 10. Prof. Filip Szymański, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych
 11. Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora
 12. Gerard Szczygieł, Prezes Stowarzyszenia Metalowych Serc
 13. Katarzyna Parafianowicz, Fundacja Serce Dziecka 
 14. Jadwiga Hermanowicz, Fundacja Serce Anielki 
 15. Iwona Czabak, Prezes Stowarzyszenia Marfan Polska
 16. Mariusz Mroziewicz, Prezes Stowarzyszenia Osób Po Przeszczepie Serca Nowe Serce przy kl. Kardiochirurgii i Transplantologii U.M. Poznań   
 17. Sylwia Kucia, Ordynator Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Katowice Murcki
 18. Dariusz Borowski, Prezes Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc
 19. Andrzej Miklasiński, Prezes Stowarzyszenia Operowanych Na Serce SONS   
 20. Karolina Odważna, Prezes Stowarzyszenia na rzecz osób ze wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi ICDefibrylatorzy

[1] Health at a Glance: Europe 2022 – OECD

Skip to content