• 19 maja 2024 22:51

5 lat programu Dostępność Plus

Dziś zakończyła się dwudniowa konferencja podsumowująca 5 lat działalności Programu Dostępność Plus. Konferencję otworzyła Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które było organizatorem konferencji. Patronem medialnym był „Głos Seniora”, Polskie Radio i TVP Info. W wydarzeniu wziął udział Prezes Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora Łukasz Salwarowski, który zasiada w Radzie Dostępności.

Pierwszego dnia konferencji przemówienia wygłosił między innymi Prezes Rady Ministrów @Mateusz Morawiecki oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda. Goście poznali też historie osób z niepełnosprawnościami. Tego dnia wystąpili także Szymon Gizyński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marzena Machałek – Sekretarz Stanu Ministerstwo Edukacji i Nauki, Paweł Wdówik Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Odbyły się panele dyskusyjne takie jak: Efekty Programu Dostępność Plus, Przykłady projektów i inicjatyw dla dostępności, Dobre praktyki z Funduszy Europejskich.

Drugi dzień skupiony był na biznesie, w tym na Europejskim Akcie o Dostępności. Uczestnicy konferencji rozmawiali o tym, jakie szanse i wyzwania wiążą się z dostępnością w tym obszarze oraz jaka jest wartość ekonomiczna dostępności. Opowiedzieli o tym goście – przedstawiciele polskich i międzynarodowych organizacji oraz przedsiębiorców.

Program Dostępność Plus powstał po to, aby osoby ze szczególnymi potrzebami ale również wszyscy obywatele, niezależnie od ich wieku i sprawności, mieli warunki do samodzielnego i niezależnego  życia. 

Wdrażając Program w ostatnich 5 latach zrealizowano setki konkursów, projektów i inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Ich wartość to ok 16, 7 mld zł obecnie. Dzięki programowi zlikwidowano bariery w ponad  850 samorządach, 200 szkołach, 200 uczelniach, 300 przychodniach i szpitalach, 200 instytucjach kultury.
Modernizacji uległ transport publicznym. Zakupiono  dostosowany tabor kolejowy czy autobusowy (ponad 500 sztuk). Zmodernizowano dotychczas 71 dworców kolejowych – kolejne są w trakcie modernizacji.  

Sfinansowano ponad 200 innowacji społecznych. To m.in. aplikacje ułatwiające osobom niewidomym samodzielne zakupy, wideoporadniki pokazujące jak w szybki i tani sposób dostosować przestrzeń domową do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową czy model asystencji sądowej realizowanej dla seniorów. W perspektywie 2021-2027 na kontynuację działań związanych z systemowym  zapewnianiem dostępności będzie przeznaczonych co najmniej 470 mln euro, a dodatkowo 200 mln euro skierowanych będzie na kontynuację działań w obszarze innowacji społecznych. 

Zapewniono warunki systemowe dla rozwoju dostępności w sferze publicznej. Wdrożono 2 ustawy o zapewnianiu dostępności (Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych). Przepisy te stały się przełomem w myśleniu i kreowaniu postaw wobec dostępności w podmiotach publicznych w Polsce. Obecnie toczą się prace nad 3 ustawą związaną z dostępnością, która przeniesie punkt ciężkości na zapewnianie dostępnych niektórych produktów i usług w sektorze prywatnym. Kwestie związane z dostępnością zostały uwzględnione w nowelizacji szeregu innych aktów prawnych włączając dostępność do różnych polityk publicznych m.in. prawa budowlanego

Dzięki realizacji licznych działań legislacyjnych, systemowych, inwestycyjnych ale też edukacji na temat dostępności, obywatele mogą, każdego dnia obserwować realne zmiany w swoim otoczeniu. Dzięki Programowi Dostępność Plus zmienia się komfort codziennego życia, podnosi jego jakość, wzmacnia samodzielność i zakres wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Program cały czas się rozwija proponując i wdrażając kolejne zmiany w zakresie dostępności.

Zapraszamy na stronę internetową Programu, gdzie można dowiedzieć się więcej informacji:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/

Skip to content