• 23 czerwca 2024 13:22

Zapraszamy do udziału online w konferencji „Nauka jako remedium na dezinformację”

Zapraszamy do udziału online w bezpłatnej konferencji naukowej „Nauka jako remedium na dezinformację” w ramach Projektu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”, kierowanej do ekspertów ze środowisk naukowych, akademickich, medycznych, psychologii społecznej, nowoczesnych technologii w zakresie medycyny, mediów oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku, w godzinach 10:00 – 16:00 w Hotelu Marriott Warszawa Centrum. Udział online nie wymaga rejestracji, a zapis video na żywo dostępny będzie na stronie Projektu: www.medfake.pl

Wydarzenie będzie stanowić́ interdyscyplinarną platformę̨ wymiany informacji, łączącą medycynę, psychologię społeczną oraz nowoczesne technologie. Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki badań w ramach zagadnień związanych z  postawami wobec dezinformacji, medycznych fake newsów, potrzeb edukacyjnych w społeczeństwie i potencjalnych rozwiązań cyfrowych oraz prawnych.

Choroby zakaźne stanowią jedno z wielu wyzwań, z którymi mierzą się społeczeństwa na całym świecie. Szczepienia, stanowiące skuteczne narzędzie profilaktyki, stały się przedmiotem ataku, a naukowcy stali się obiektem hejtu. Jak dyskutować o zdrowiu? Co możemy zrobić by czuć się bezpieczni również w sieci? Czy nasze dane, w tym dane zdrowotne są chronione? Czy cyber-bezpieczeństwo możemy odnosić również do zdrowia? Budowanie zaufania do szczepień ochronnych jest procesem długotrwałym i wymagającym zaangażowania ze strony różnych grup społecznych. Wiele treści dostępnych w przestrzeni publicznej opartych jest na manipulacji informacyjnej, zorientowanej na wywołanie reakcji emocjonalnej i obniżeniu zaufania do medycyny. Jak budować i rozwijać prawidłowe zachowania zdrowotne oraz umiejętność identyfikacji i krytycznej oceny nieprawd medycznych? Jakie są narzędzia wpływu społecznego i na co pozwalają? Co mówią najnowsze badania na ten temat? Jak rozmawiać z osobami, które wahają się w kwestiach szczepień? Jak budować odporność na dezinformację medyczną? Co zmieniać w procedurach, a co w konwersacjach z pacjentami i młodymi rodzicami, aby zwiększać prawdo-podobieństwo ich racjonalnych zachowań? Na te inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas konferencji.

Agenda:

10:00-10:30      Rejestracja uczestników

10:30-10:35      Uroczyste otwarcie, przemowa inauguracyjna

10:35-11:35       Współczesne zagrożenia dla zdrowia w świecie realnym i wirtualnym

11:35-11:50      Przerwa kawowa

11:50-12:50       Medycyna vs Internet – o nierównej walce z dezinformacją

12:50-13:10      Przerwa kawowa

13:10-14:10       Wpływ społeczny i szczepionki – o bardziej i mniej skutecznych sposobach zachęcania do zaszczepienia się

14:10-14:25      Przerwa kawowa

14:25-15:25       Szczepionka na dezinformację: broń w wojnie informacyjnej ze zorganizowanym przeciwnikiem?

15:25-15:45      Podsumowanie: Konferencja prasowa

Organizatorami jest konsorcjum uczelni: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Gospostrateg II.

Podczas wydarzenia, równolegle, będzie się odbywała również konferencja prasowa, gdzie przekazane zostaną aktualne informacje, dotyczące tematyki szczepień ochronnych. Do udziału w konferencji prasowej zapraszamy dziennikarzy. Zgłoszenie wymaga przesłania prośby o akredytację dziennikarską.

Strona projektu: www.medfake.pl. Rejestracja i akredytacje dziennikarskie: konferencja@szczepienia-cmkp.pl