• 17 kwietnia 2024 04:35

W Kujawsko-Pomorskiem dyskutowano o teleopiece

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z Torunia wspólnie z Delegaturą Kujawsko-Pomorską Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) zorganizowały 18 kwietnia w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczy konferencję regionalną poświęconą teleopiece domowej. Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Ogólnopolski Głos Seniora”.

Obrady otworzył wiecemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski. Na wstępie spotkania przedstawiciel samorządu wręczył 90-letniemu  Ryszardowi Pukszto Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Wyróżnienie przyznano za działalność zawodową i społeczną.

Wyczerpujących informacji na temat szeroko pojętej teleopieki udzielali pracownicy toruńskiego ROPS.

Temat teleopieki jest bardzo ważny z uwagi na starzejące się społeczeństwo – wskazywała przewodnicząca Delegatury Kujawsko-Pomorskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Bożena Sałacińska. 

– W naszym województwie osoby powyżej 60 roku życia stanowią 25 procent populacji. W samej Bydgoszczy w roku 2022 zanotowano 114 105 mieszkańców w wieku 60 plus. Coraz więcej osób wymaga stałej opieki i kontroli. Teleopieka może być więc jakimś rozwiązaniem tego problemu –  mówiła Bożena Sałacińska. 

Oprócz członków OPS w konferencji uczestniczyło ponad 60 seniorów z regionu.

Miłosz Sałaciński

Pod poniższym linkiem można zobaczyć materiał TVP Bydgoszcz nt. wydarzenia:

https://bydgoszcz.tvp.pl/69255805/bransoletka-zycia-teleopieka-konferencja-ukw

ZDJĘCIA – Miłosz Sałaciński

Skip to content