• 22 maja 2024 09:59

Panel „Ekonomia społeczna w srebrnej gospodarce” podczas XXX Welconomy Forum in Toruń z udziałem Głosu Seniora

Ekonomia społeczna w srebrnej gospodarce. To tytuł wczorajszego panelu z udziałem Głos Seniora podczas XXX Welconomy Forum w Toruniu.

W panelu wystąpił Prezes Stowarzyszenie MANKOGłos SenioraŁukasz Salwarowski oraz Małgorzata Stanowska, prezes AIUTA, TIT “ę”, dr Katarzyna Obłąkowska -Kierownik Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytut Finansów. Moderatorem była Marzena Rudnicka – Prezes Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Aktywnym uczestnikiem była także Ewelina Brodzińska Prezes naszego partnerskiego przedsiębiorstwa społecznego Empatia z Włocławka.

O czym mówiliśmy?

Działające od 25 lat Stowarzyszenie MANKO, 5 lat temu założyło przedsiębiorstwo społeczne Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego – spółka z o.o. non- profit, która zatrudnia obecnie 20 osób, z czego 50% stanowią osoby wykluczone, w tym osoby z niepełnosprawnością. Manko z Mirs prowadzi program Ogólnopolska Karta Seniora, Gmina Przyjazna Seniorom, Stop Manipulacji – nie daj się oszukać, Zakwas z Buraków Głosu Seniora czy organizuje juz w Wielki Czwartek Śniadanie Wielkanocne dla samotnych seniorów we współpracy z Gospodarstwo Rybackie Dolina Będkowska🐳🐋🐟 – Bartłomiej Szczoczarz.

Mówiliśmy więc o naszych doświadczeniach w zatrudnianiu osób wykluczonych i problemach z jakimi się borykamy. Apelowaliśmy do samorządów i decydentów o współpracę i wspieranie rozwoju Ekonomii i Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce. Współpracujmy nie konkurujmy! Apelowaliśmy też o edukację społeczną, konsumencką i samorządową w zakresie ekonomii społecznej. Liczymy na zmiany, liczymy na współpracę.

Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!

Zmieniajmy razem świat na lepszy! Wspierajmy przedsiębiorstwa społeczne zatrudniające osoby wykluczone i z niepełnosprawnościami.

Pozdrawiamy Marta Mordarska Dyrektor PFRON Oddział Małopolski, Witold Ekielski, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Małopolska Ekonomia Społeczna, MOWES.

Skip to content