• 20 kwietnia 2024 12:37

APEL W SPRAWIE POSZERZENIA DOSTĘPU DO BEZPłATNYCH LEKÓW DLA SENIORÓW O MŁODSZĄ POPULACJĘ 70+

mar 28, 2023 #Senior, #seniorzy

Rada Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w której działa Stowarzyszenie Manko, wystosowała apel do Ministra Zdrowia o poszerzenie dostępu do bezpłatnych leków dla Seniorów o młodszą populację 70+. Pod apelem podpisało się ponad 50 różnych Organizacji.

Poniżej zamieszczamy cały tekst apelu.

Pan

Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

APEL W SPRAWIE POSZERZENIA DOSTĘPU DO BEZPŁATNYCH LEKÓW DLA SENIORÓW O MŁODSZĄ POPULACJĘ 70+

Podpisane poniżej organizacje działające w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta apelują do Rządu za pośrednictwem Ministra Zdrowia o rozszerzenie dostępu do darmowych leków dla seniorów czyli poszerzenie tzw. „Listy S” o młodszą populację osób 70+.

Jako organ reprezentujący pacjentów troszczymy się, aby ich wspieranie odbywało się w każdym możliwym zakresie i na odpowiednim poziomie. Dbałość o interesy pacjentów jest dla nas niezwykle istotna.

Rada Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta została powołana w lutym 2020 roku. Obecnie należą do niej 122 fundacje oraz stowarzyszenia.Jest to organ doradczo-opiniodawczym Rzecznika, skupiający swoją działalność na analizie sytuacji i potrzeb pacjentów, a także na postulowaniu oraz inicjowaniu zmian w systemie opieki zdrowotnej.

Jedna z organizacji działających w Radzie Koalicja na rzecz osób niesamodzielnych przeprowadziła badanie[1]dotyczące miedzy innymi wykupowania leków przez osobypowyżej 70+.Jak wynika z informacji uzyskanych z badania wydatki na leki obciążają budżet domowy prawie 95 proc. osób starszych.

Na zadane w ankiecie pytanie -Czy zdarzyło się Pani/Panu w ostatnich miesiącach nie wykupić recepty (lub jej części) ze względu na cenę leków i podwyżki cen innych niezbędnych produktów,ponad 80 %seniorów wskazało, że zdarzyło się im nie wykupić recepty z uwagi na ceny leków. Najtrudniejsza sytuacja występuje wśród senioróww wieku 70-75 lat.Szczegółowe wyniki badania dostępne są na stronie www.niesamodzielnym.pl

Przed nami trudny czas, kryzys gospodarczy, który coraz mocniej odczuwają seniorzy, osoby niesamodzielne i przewlekle chore, które dokonują dramatycznych wyborów często rezygnując z wykupienia recept na leki ze względu na oszczędności.

Rozszerzenie dostępu do darmowych leków o młodszą populację seniorów było już kilkukrotnie zapowiadane. Dlatego apelujemy, aby problem ten został poddany dyskusji i zrealizowany możliwie szybko poprzez przyjęcie stosownego przepisu prawa. Pragniemy podkreślić, że naszą intencją jest dyskusja o systemowym rozwiązaniu, poprawiającym dostęp seniorów do świadczeń oraz odciążającym ich budżety domowe.W tle trudnej sytuacji gospodarczej, wzrostu cen żywności oraz energii byłaby to znacząca pomoc dla wielu osób.

                                                                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                                                                           Rada Organizacji Pacjentów

                                                                                                                           przy Rzeczniku Praw Pacjenta


[1] Badanie zostało zrealizowane przez SWResearch- Agencję Badań i Opinii metodą wywiadów telefonicznych(CAT)na zlecenie Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”. W ramach ankiet przeprowadzano 500 ankiet z osobami w wielu 60-75 lat mających choroby p0rzwlekłe/ wielochorobowość.

Skip to content