• 22 lutego 2024 11:49

Powitanie WIOSNY pod patronatem GŁOSU SENIORA.

Kalendarzowa wiosna przyszła do nas 21 marca. Temperatury w Bydgoszczy od kilu dni oscylują na poziomie 15 st. C. Sprzyjającą aurę postanowili wykorzystać członkowie sekcji nordic walking z Kazimierzowskiego UTW. Bożena Sałacińska zorganizowała kolejną plenerową wycieczkę. Tym razem celem spaceru był piękny Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy.

Na wstępie z zadaniami Ogrodu zapoznał seniorów kierownik placówki, mgr inż. Jarosław Mikietyński.

 –IHAR jest ogrodem specjalistycznym. Gromadzimy w nim określone kolekcje traw i  roślin użytkowych. Uzupełnieniem naszej działalności są gatunki hodowane dla celów rekultywacji  i zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Prowadzimy również działalność naukowo-badawczą i dydaktyczno-wychowawczą. Ogród Botaniczny IHAR ma także duże znaczenie jako bank nasion. Daje on możliwość odtworzenia gatunków nawet w odległej przyszłości. 

Na szczególną uwagę zasługuje gromadzona od 1973, najbogatsza w Polsce kolekcja odmian traw, licząca 650 gatunków. Są to trawy użytkowe pastewne, gazonowe, zbożowe, energetyczne, ozdobne, dziko rosnące oraz chronione. Zbiory uzyskały tytuł „Narodowej kolekcji traw i turzyc– dodaje zaprzyjaźniony z seniorami KUTW kierownik placówki, mgr inż. Jarosław Mikietyński.  

 -Mile zaskoczyła mnie wyjątkowa frekwencja. Na spotkanie do Botanika przyszło ponad 50-ciu  naszych słuchaczy. O okazach flory z różnych stron świata –  opowiadał z wielką pasją kierownik Placówki, mgr inż. Jarosław Mikietyński. 

Na zakończenie spotkania wręczyłam naszemu CICERONE prezent od redakcji „GŁOSU SENIORA”.  Była nim wspaniała książka Sobiesława Zasady. Dodatkowo przekazałem jeszcze w imieniu marszałka województwa kujawsko- pomorskiego album traktujący o przyrodzie naszego regionu. Wszyscy uczestnicy spaceru dostali również najnowszy numer tego poczytnego periodyku. Seniorzy od razu przystąpili do lektury 33 strony na której znajduje się relacja z naszej działalności – informuje Bożena Sałacińska, ambasadorka „GŁOSU SENIORA” .

-Wypad do Botanika uważam z bardzo udany. Dwie godziny na świeżym powietrzu pozwoliło mi na dotlenienie organizmu. W cieplarniach miałam możliwość poznania różnych gatunków roślin.  O istnieniu wielu z nich nawet nie słyszałam. Spotkanie jak zwykle w czwartek zakończyliśmy w restauracji „STODOŁA” w Myślęcinku– wspomina Aleksandra Felczykowska , słuchaczka KUTW.

Skip to content