• 23 czerwca 2024 20:35

Zapraszamy na I edycję Kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”, który odbędzie się 7 lutego 2023 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Zapraszamy na I edycję Kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”, który odbędzie się 7 lutego 2023 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Organizatorem Kongresu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie odbywa się pod patronatem medialnym Głosu Seniora.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie koncepcja CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw. Organizatorzy kongresu i paneliści pokażą społeczną odpowiedzialność biznesu jako bardzo cenne źródło szans, innowacji i przewagi konkurencyjnej na rynku.

Idea CSR nieustannie się rozwija, ale w dalszym ciągu wymaga ona usystematyzowania, edukacji oraz uporządkowania, szczególnie jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenia przedsiębiorców w przedmiotowym zakresie. W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na uwzględnianie w koncepcji Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu działań dotyczących zarządzania różnorodnością. Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniana i w którym może ona w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu organizacji. W ten sposób łączy się cele biznesowe ze społecznymi, a zarządzanie różnorodnością jest elementem odpowiedzialnego biznesu.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, aby podejmowane w tym obszarze aktywności nie były tylko incydentalnymi, doraźnymi wydarzeniami, lecz miały one charakter długofalowy, ponieważ tylko wtedy mogą przynosić pożądane efekty.

W programie trzy panele dyskusyjne:

  • CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw
  • Zatrudniam bo warto, pracuję bo warto. Porozmawiajmy o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością
  • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w mediach

Do udziału w panelach dyskusyjnych zaproszone zostało różnorodne grono ekspertów- przedstawicieli biznesu, nauki, mediów itp.

Kongres POPON to doskonała okazja na poszerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, nawiązania kontaktów z praktykami i ekspertami, wzięcia udziału w dyskusjach i skorzystania z licznych atrakcji przygotowanych przez wystawców.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne. Warunkiem wzięcia udziału w Kongresie jest rejestracja na stronie www.popon.pl oraz potwierdzenie udziału przez Organizatora.

Organizatorzy oferują:

  • dostęp do strefy wystawców,
  • dostęp do prelekcji i paneli konferencyjnych,
  • dostęp do materiałów konferencyjnych,
  • przerwę kawową, lunch.

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem: https://popon.pl/zapraszamy-do-rejestracji-na-kongres-biznes-odpowiedzialny-spolecznie/