• 19 kwietnia 2024 10:35

Gmina Brzeg Przyjazna Seniorom – Urząd Miasta w Brzegu

20 stycznia odbyła się inauguracja programu Gmina Przyjazna SenioromOgólnopolska Karta Senioraw Gminie Brzeg.

Spotkanie miało miejsce w Brzeskie Centrum Kultury

Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu przywitał wszystkich zebranych na uroczystości i wyraził swoją radość z faktu przystąpienia do programu.

Po przemówieniu Burmistrza, ambasador Stowarzyszenie MANKOGłos Seniora dr Marek Pilch wygłosił wykład, w czasie którego przedstawił ideę programu oraz korzyści dla Seniorów, wynikające z posiadania Ogólnopolska Karta Seniora. Opowiedział także o doświadczeniach innych samorządów.

Po krótkiej przerwie, zebrani mogli wysłuchać występu artystycznego brzeskiej Seniorki – Pani Krystyny Frączyk, która otrzymała owacje na stojąco oraz krótkiego koncertu zespołu Leśne Echo.

W spotkaniu uczestniczyli też: Zastępca Burmistrza Tomasz Filipkowski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sebastian Matuszewski, Marta Habrych – konsultant ds. polityki senioralnej, kierująca Brzeskim Centrum Seniora, Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia – Anna Owczar, Przewodnicząca Rady Miejskiej Renata Listowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Seniorów Elżbieta Kużdżał, przedstawiciele organizacji samorządowych, środowiska seniorów i przedsiębiorców, którzy dołączyli do programu.

Podczas uroczystości wręczone zostały pierwsze Ogólnopolskie Karty Seniora. Karta upoważna do wielu zniżek w całym kraju. Lokalni przedsiębiorcy i instytucje, które przystąpiły do programu otrzymały specjalne certyfikaty.

Gratulujemy i mamy nadzieję na owocną współpracę!

Skip to content