• 23 lutego 2024 04:26

Konferencja kończąca projekt „DRABINA – Drama, Biografia, Narracja. Innowacyjna metoda aktywizacji osób starszych”

Serdecznie zapraszamy na konferencję kończącą PROJEKT „DRABINA – Drama, Biografia, Narracja. Innowacyjna metoda aktywizacji osób starszych”.

Dla kogo jest konferencja? Organizatorzy zapraszają:
– przedstawicieli organizacji/instytucji działających na rzecz seniorów, oraz przedstawicieli organizacji senioralnych, zainteresowanych metodą DraBiNa i wdrożeniem jej do swojej praktyki.
– przedstawicieli instytucji samorządowych odpowiedzialnych za politykę senioralną.
– przedstawicieli NGO, chcących rozszerzyć ofertę swojej organizacji.
– edukatorów senioralnych, zainteresowanych rozwijaniem swojego warsztatu pracy a także Seniorów Liderów, dla których DraBiNa może być inspiracją dla swojej grupy wiekowej.
– dziennikarzy zainteresowanych tematyką senioralną.

Projekt DRABINA  ma na celu wypełnienie luki edukacyjnej i upowszechnianie  innowacyjnych metod oraz technik pracy z osobami starszymi, praktycznych poradników, szkoleń skierowanych do edukatorów, a także liderów środowisk senioralnych, a tym samym wzmocnienie potencjału organizacji społecznych w obszarze.

Celem Projektu DRABINA było zapoznanie edukatorów senioralnych z autorską metodą pracy, która bazując na potencjale biograficznym, doświadczeniach edukacyjnych i zawodowych seniorów pozwoli kształtować postawy aktywności i zaangażowania społecznego, umożliwiając kreowanie liderów społeczności lokalnych, sprzyjając partycypacji społecznej, wzmacniając zasoby kadrowe organizacji społecznych.

Autorki metody DraBiNa dr Joanna Wawrzyniak, Agnieszka Buśk, Alicja Przepiórska- Ułaszewska oraz Ewa Marcinek zaproponowały metodę adekwatną do potrzeb Seniorów, z którą zapoznani zostaną uczestnicy konferencji. DraBiNa jest pomysłem na metodę pracy, która polega na aktywizacji Seniorów do działań na rzecz siebie samych i na rzecz najbliższego otoczenia, grupy, społeczności, środowiska.

W programie:

Pierwszego dnia odbędzie się:

–  opowieść o DraBiNie w wydaniu autorek metody, ekspertek w projekcie, a także ustami uczestników pilotażu dla Seniorów oraz z perspektywy edukatorki senioralnej, biorącej udział w pilotażu dla edukatorów.

– wykład dr Joanny K. Wawrzyniak andragożki, pedagożki

– wykład dr Marty Ułaszewskiej – Żuk, psycholożki, psychoterapeutki, terapeutki traumy

– spotkanie z Seniorką Nestorką, Panią MelittąSallai

Drugiego dnia konferencji uczestnicy zaproszeni zostaną do odbycia praktycznego warsztatu, podczas którego będzie się można wspiąć po DraBiNie zaangażowania społecznego a który przeprowadzą autorki metody, dr Joanna Wawrzyniak, Alicja Przepiórska – Ułaszewska i Agnieszka Buśk. Podsumowujący wykład pt. “Jak zmienić kłody losu na szczeblem drabiny?” wygłosi dr Jadwiga Kwiek

Organizatorzy opowiedzą także o sieci edukatorów senioralnych i instytucji senioralnych, którą zawiązaliśmy w ramach projektu. Będzie możliwość przystąpienia do niej.

Konferencja odbędzie się 09/10.02.2023 r. w Pałacu w Morawie (Fundacja św. Jadwigi http://www.morawa.org), Morawa 1, 58-120 Jaroszów.

Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w Konferencji, nocleg (także w dniu poprzedzającym wydarzenie tj. 08.02.), wyżywienie oraz organizację dojazdu ze stacji PKP w Jaworzynie Śląskiej do Morawy. Uczestnicy Konferencji otrzymają bezpłatne materiały.

Projekt realizowany w partnerstwie Fundacja św. Jadwigi w Morawie, Fundacja Via Salutis i ÓsPressan z dotacji Programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy EOG.

Patronat medialny nad projektem objął „Głos Seniora”.

Zgłoszenie udziału można wysyłać na adres: marzena.szwegler@morawa.org


Skip to content