• 23 lutego 2024 04:56

Dzienny Dom „Senior +” w Myślenicach zajął drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie “Senior w Ruchu” w kategorii Sportowa Seniorska Organizacja Roku

Serdecznie gratulujemy Dziennemu Domowi „Senior +” w Myślenicach, który znajduje się w naszym partnerskim samorządzie należacym do programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora.

Organizatorem Konkursu Senior w Ruchu było Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora.

Nagrodę na uroczystej Gali wręczyła Pani Minister Anna Krupka i Prezes Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora Łukasz Salwarowski.

Nagroda została przyznana za za organizację: Międzypokoleniowej Olimpiady Sportowej, Plenerowego Spotkania Międzypokoleniowego, II Myślenickich Senioraliów.

——

Gala odbyła się pod patronatem honorowym Minister Anny Krupki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dofinansowano ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Skip to content