• 23 czerwca 2024 20:32

Miasto i Gmina Oborniki Śląskie przyjazna seniorom

Inauguracja programu Gmina Przyjazna SenioromOgólnopolska Karta Seniora w Mieście i Gminie Oborniki Śląskie – Gmina Oborniki Śląskie.

Inauguracja odbyła się 1 grudnia 2022 w Obornicki Ośrodek Kultury.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Miejski w Obornikach Śląskich na czele z burmistrzem Arkadiusz Poprawa oraz Stowarzyszenie MANKOGłos Seniora.

Zgromadzonych na sali widowiskowej gości przywitał zastępca burmistrza Henryk Cymerman.

Ambasador Stowarzyszenie MANKOGłos Seniora Pan Marek Pilch pokrótce opowiedział zebranym gościom na czym polega Ogólnopolska Karta Seniora i na ręce burmistrza Arkadiusza Poprawy przekazał certyfikat „Gmina przyjazna Seniorom”.

Obecni na sali przedstawiciele firm i instytucji, które do tej pory zdecydowały się przyłączyć do Ogólnopolskiej Karty Seniora, odebrali certyfikaty „Firma przyjazna Seniorom”.

Natomiast seniorzy otrzymali Ogólnopolska Karta Seniora uprawniającą do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia, kultury i handlowo-usługowych.

W części artystycznej zaprezentowały się uczestniczki Studia Piosenki Obornickiego Ośrodka Kultury. Na zakończenie wydarzenia wykład „Pomoc, a nie przemoc. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie osób starszych” wygłosiła Ewelina Kondracka, a Pan Marek Pilch przedstawił wykład „Bezpieczny Senior – Stop Manipulacji – nie daj się oszukać”.

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora? Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce wszystkie osoby 60+. Lista wszystkich ponad 3000 punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na naszej stronie internetowej www.glosseniora.pl. Niemal każdego dnia dołączają do programu nowe firmy, które deklarują współpracę i tym samym wprowadzają zniżki dla posiadaczy Ogólnopolska Karta Seniora.

Gratulujemy Miastu i Gminie Oborniki Śląskie przystąpienia do programu i mamy nadzieję na owocną współpracę