• 19 maja 2024 23:02

III KONWENT PROGRAMOWO – WYBORCZY OPRS/OPoWRS oraz IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES RAD SENIORÓW

gru 6, 2022 #Senior, #seniorzy, #Wydarzenia
Stylish senior lady painting in art class with friends from her care home for the aged copying a painting with water colors on a canvas outdoors at a table in the garden.

Wydarzenie odbędzie się 8-9 grudnia w Krakowie w Restauracji Avangarda przy ulicy Mikołaja Zyblikiewicza 1.

Organizatorem jest Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów. Patronem medialnym jest Głos Seniora.

Hasło Kongresu: Solidarnie z dziećmi i wnukami wybieramy nowoczesną Polskę we wspólnej Europie.

Temat Kongresu: Dynamika i kierunek przeobrażeń w polityce senioralnej naszego kraju.

Zadaniem Konwentu będzie:

  • wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia OPRS,
  • przyjęcie programu porządkującego status organizacji,
  • analiza i kontynuacja strategii działania przyjętej na II Konwencie 27 VIII 2021 r.

Swój przyjazd potwierdziło ponad 120 delegatów i uczestników oraz kilkunastu panelistów, ekspertów polityki senioralnej, a także posłów, przedstawicieli samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

Ogólnopolskiego Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów (OPoWRS), powstało w Krakowie 21 VIII 2015 r., jako organizacja społeczna bez osobowości prawnej. Była to oddolna inicjatywa gminnych rad seniorów – organów samorządu terytorialnego – z 6 dużych miast, mająca na celu utworzenia integracyjnego forum gminnych rad seniorów w Polsce. Jej prerogatywy jako reprezentanta gminnych rad seniorów określa statut OPoWRS; podstawą działalności jest Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 5c. grudzień 2013. W celu intensyfikacji działań Porozumienia OPoWRS nawiązało współpracę ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, która w 2016 r. objęła Porozumieniu swoim patronatem, dając mu m. in. prawną możliwość wspólnego startu w konkursach ASOS. Dzięki pozyskanym środkom (w roku 2017 i 2020) oddolny ruch Rad Seniorów w całej Polsce umacniał się. Równocześnie ujawniły problemy wynikające z barku osobowości prawnej. Coraz częściej okazywało się, że brak niezależności organizacyjno- finansowej uniemożliwia zarówno powstawanie nowych rad seniorów, jak i funkcjonowanie już powołanych. Była o tym mowa na 2. Kongresie OPoWRS w Krakowie, w 2018 r. W ramach przyjętej wtedy strategii rozwoju ruchu zdecydowano o powołaniu Stowarzyszenia Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów (rejestracja OPRS w KRS nastąpiła 25 X 2019) – organizacji posiadającej osobowość prawną; jego bazą merytoryczną pozostaje organizacja społeczna OPoWRS, zrzeszająca gminne rady seniorów w całej Polsce.

Do najważniejszych sukcesów OPRS/OPoWRS, w ponad 7-letniej działalności, należą:
– zrzeszenie ok. 120 rad seniorów;
– partnerstwo 15 województw;
– kongresy/konwenty (2016, 2018, 2020, 2021),
– 4 konferencje w Sali Kolumnowej Sejmu RP (2016, 2017 – 2x, 2018); dotyczyły ważności powoływania rad seniorów i ich współpracy z samorządami oraz batalii o nowelizację art. 5c.; sprawozdanie ze stanu prac zostało przekazane delegatom na Konwencie OPRS/OPoWRS dn. 27 VIII 2021 r. oraz mediom lokalnym i ogólnopolskim.
– ok. 20 seminariów, m. in. w miastach: Olkusz, Krzeszowice, Ustroń, Gdynia, Rzeszów, Kraków, Opole, Łódź, Poznań, Olsztyn, Legionowo, Chorzów, Bytom, Zielona Góra, Kielce, Kąty Wrocławskie, Bydgoszcz, Malbork,
– ok. 20 dwudniowych wizyt studyjnych i szkoleń m. in. w miastach: Frombork, Olsztyn, Kraków, Staniszów, Witnica k/ Gorzowa Wlkp, Goleniów, Kielce, Sosnowiec, Stalowa Wola, Zielona Góra.

Skip to content