• 19 maja 2024 11:09

30 listopada w Urząd Gminy Mogilany odbyła się uroczysta Inauguracja przystąpienia Gminy do programu Gmina Przyjazna SenioromOgólnopolska Karta Seniora.

Wójt Gminy Mogilany, Pan Piotr Piotrowski otrzymał od Prezesa Stowarzyszenie MANKOGłos SenioraŁukasz Salwarowski – CERTYFIKAT GMINA PRZYJAZNA SENIOROM, a Pani Halina Staszczak dyplom ambasadorki Głosu Seniora.

Z-ca Wójta Gminy – Pani Edyta Misztal oraz Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Madeja wręczyły pierwsze Ogólnopolskie Karty Seniora dla seniorów z Mogilan.

Uroczystość prowadzona przez Pana Krzysztofa Pierożka, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach, zgromadziła seniorów, przedstawicieli organizacji seniorskich działających na terenie Gminy, przedstawicieli Urzędu Gminy Mogilany oraz przedsiębiorców.

Z inicjatywy Halina Staszczak, prezes UTW w Mogilanach, spotkanie uświetnił pokaz Stylowi Seniorzy Mogilan z Klubu Senior+ oraz studenci z UTW. Inaugurację swoim występem uświetniła również Kapela Mogilańska. Gratulacje!!!

Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!

Skip to content