• 19 czerwca 2024 16:49

INAUGURACJA PROGRAMU GMINA PRZYJAZNA SENIOROM – OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA W NISKU

INAUGURACJA PROGRAMU Gmina Przyjazna SenioromOgólnopolska Karta Seniora W Gmina i Miasto Nisko.

Inauguracja odbyła się 21 listopada z okazji Dnia Seniora w Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”w Nisku.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko – Pan Waldemar Ślusarczyk, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”w Nisku, Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury oraz Stowarzyszenie MANKOGłos Seniora.

Zgromadzonych na sali widowiskowej gości ze sceny przywitali Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Amanda Siudy Kierownik Referatu Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu.

Ambasador Stowarzyszenie MANKOGłos Seniora Pan Marek Pilch przekazał na ręce Burmistrza Waldemara Ślusarczyka Certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom. Burmistrz otrzymał także nasz Zakwas z Buraków Głosu Seniora

Natomiast seniorzy obecni na uroczystości otrzymali Ogólnopolska Karta Seniora, uprawniające do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.

Dodatkowy certyfikat „Firma przyjazna Seniorom” został przekazany Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” oraz Delikatesom Groszek pani Bożeny Mokrzyńskiej. Firmy i instytucje, które takowy certyfikat posiadają mogą oferować w ramach swojej działalności zniżki dla osób legitymujących się Ogólnopolska Karta Seniora.

W dalszej kolejności Pan Marek wygłosił prelekcję pt. „Aktywni 60+”. Następnie z rąk Burmistrza oraz obecnych na sali Radnych Rady Miejskiej w Nisku wszyscy Seniorzy otrzymali piękne, czerwone róże.

W części artystycznej na scenie wystąpił niżański Chór Seniorów „Echo” oraz Teatr „Kontynuacja” ze spektaklem „Letni dzień”. Ponadto odegrane zostały skecze w wykonaniu Marii Bera oraz Mieczysława Chudzika. Na zakończenie wszyscy zebrani w sali kinowej NCK „Sokół” udali się na poczęstunek.

Tegorocznej imprezie towarzyszyły wystawy prac rękodzieła Alfredy Przybyło oraz malarstwa Michała Potaczały. Oprócz tego przygotowane zostały stoiska Urząd Gminy i Miasta Nisko oraz Stowarzyszenie MANKOGłos Seniora, gdzie wydawane były Ogólnopolskie Karty Seniora.

Gratulujemy dołączenia do naszego Programu i mamy nadzieję na owocną współpracę