• 27 lutego 2024 16:54

VIII SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW Z DELEGACJĄ GŁOSU SENIORA

SONY DSC

W dniu 7 listopada w Sali Posiedzeń SEJMU RP odbyła VIII sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

W obradach uczestniczyło kilkuset uczestników z całego kraju. Na czele delegacji Głos Seniora stał Ambasador Stowarzyszenie MANKOGłos Seniora Pan Marek Pilch.

Oprócz Pana Marka obecnych było wiele naszych ambasadorów Głos Seniora:

  • Pani Janina Czaja
  • Pani Krystyna Ćwiklińska
  • Pani Elżbieta Perkowska-Stec
  • Pani Teresa Baszak
  • Pani Bożena Sałacińska
  • Pan Miłosz Sałaciński
  • Pani Irena Frankiewicz
  • Pan Wojciech Kalkusiński

Delegaturę Kujawsko-Pomorską OPS kierowaną przez Bożenę Sałacińską reprezentowała 40 osobowa delegacja.

Sesję otworzyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Inaugurując obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów powiedziała:

Reprezentują państwo bardzo różne środowiska, zawody, poglądy i wartości. To co łączy wszystkich seniorów, to przede wszystkim ogromne bogactwo doświadczenia życiowego. Tego nie nauczy się w żadnej szkole, to trzeba przeżyć. W Polsce żyje ponad 9 mln seniorów. To olbrzymia grupa, która powinna formułować swoje postulaty. Parlament seniorów stanowi na to odpowiednie miejsce

Następnie głoś zabrała Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg:

Dziękuję za to co państwo robią dla Polski. Staramy się budować politykę senioralną na dwóch stabilnych filarach, tj. wsparcie finansowe i wsparcie aktywności osób starszych. Dom trzeba wybudować na silnym, stabilnym fundamencie i państwo, nasi drodzy seniorzy, właśnie ten stabilny fundament tworzą

Z kolei minister zdrowia, Adam Niedzielski poinformował słuchaczy, że:

Jak przyjrzymy się prognozom demograficznym, to okazuje się, że będziemy mieli w 2050 r. odsetek osób w wieku powyżej 60. roku życia wynoszący 40 proc. Ponadto blisko 70 proc. ludności w wieku powyżej 60 lat jest dotknięte wielochorobowością. Dlatego jako rząd złożyliśmy deklarację, że wydatki na zdrowie będą rosły fundamentalnie w najbliższej przyszłości

Przewodnicząca prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Krystyna Lewkowicz przywitała delegatów następującym słowami:

Jesteśmy uczestnikami wielkiego wydarzenia. Miejsce w którym się odbywa ma dla polskich seniorów wymiar wielce symboliczny. Świadczy o szacunku, roli seniorów w społeczeństwie

W obradach wzięła udział również pos. Joanna Borowiak, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej.

W ramach obrad OPS przedstawione zostało sprawozdanie z działalności w III kadencji. Dokonano  także wyboru siedmioosobowego Prezydium OPS IV kadencji. Delegaci przyjęli również Deklarację programową VIII sesji. IV kadencja OPS będzie trwała od 2022 do 2025 r.

Obywatelski Parlament Seniorów to inicjatywa społeczna największych organizacji i środowisk senioralnych w Polsce: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, rad seniorów i innych organizacji senioralnych.

Skip to content