• 27 lutego 2024 17:18

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW SZKOŁOM PRZYJAZNYM SENIOROM

Podczas IX Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie organizowanych przez Stowarzyszenie MANKOGłos Seniora wręczono certyfikaty pierwszym szkołom, które przystąpiły do kampanii Szkoła Przyjazna Seniorom.

Udział w kampanii włącza seniorów w życie szkoły poprzez:

  • organizację warsztatów dla dzieci prowadzonych przez seniorów,
  • organizację szkolnego dnia seniora,
  • organizację konkursów międzypokoleniowych,
  • promowanie aktywizacji społecznej osób starszych dzięki wolontariatowi na rzecz szkoły

oraz inne działania budujące relacje międzypokoleniowe i zwiększające świadomość uczniów i lokalnej społeczności.

Zapraszamy szkoły z całej Polski do dołączenia do programu!

Kampania realizowana jest w ramach międzynarodowego projektu Seniors for Education (Seniorzy dla Edukacji), finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, który realizuje Stowarzyszenie MANKO razem z Life-Project oraz I&F z Irlandii, CIK Trebnje ze Słowenii i ELHEM z Turcji.

Skip to content