• 17 kwietnia 2024 03:59

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych realizuje projekt „Centrum Wspierania Seniorów”

Nie taki senior leniwy, jak go malują. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych realizuje projekt „Centrum Wspierania Seniorów”, którego celem jest aktywizacja osób starszych w obszarze wolontariatu. Poprzez projekt organizacja chciała zaangażować seniorów w niesienie pomocy innym seniorom. Zawsze mówi się o tym, by to młodzież udzielała się jako wolontariusze, a przecież młodym można być całe życie. 

To właśnie pokazują uczestnicy projektu, którzy najpierw wzięli udział w zajęciach, podczas których poznawali metody opieki nad innym seniorem, poznawali sposoby na animację czasu wolnego dla osób starszych, mieli szansę, by poznać podstawy pierwszej pomocy, a także dowiedzieli się jak można działać lokalnie jako wolontariusz. 

Następnie nasi seniorzy wolontariusze, wspólnie z seniorami o ograniczonej samodzielności udali się do teatru, do kina, brali udział w warsztatach florystycznych, warsztatach ekologicznych, zajęciach z rękodzieła, pojechali na wycieczkę do Poddębic i wiele, wiele, innych. Podczas tych zajęć mogli praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę oraz uzyskać pierwsze doświadczenia w obszarze wolontariatu. 

To jednak nie koniec projektu. Przed nami kolejne wyjścia kulturalne, wyjścia towarzyskie i warsztaty edukacyjne. Efektem projektu będzie zwiększenie zaangażowania w lokalnym środowisku przez osoby powyżej 60. roku życia.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Opublikowano w ramach patronatu medialnego.

Skip to content