• 7 grudnia 2022

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych realizuje projekt „Centrum Wspierania Seniorów”

Nie taki senior leniwy, jak go malują. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych realizuje projekt „Centrum Wspierania Seniorów”, którego celem jest aktywizacja osób starszych w obszarze wolontariatu. Poprzez projekt organizacja chciała zaangażować seniorów w niesienie pomocy innym seniorom. Zawsze mówi się o tym, by to młodzież udzielała się jako wolontariusze, a przecież młodym można być całe życie. 

To właśnie pokazują uczestnicy projektu, którzy najpierw wzięli udział w zajęciach, podczas których poznawali metody opieki nad innym seniorem, poznawali sposoby na animację czasu wolnego dla osób starszych, mieli szansę, by poznać podstawy pierwszej pomocy, a także dowiedzieli się jak można działać lokalnie jako wolontariusz. 

Następnie nasi seniorzy wolontariusze, wspólnie z seniorami o ograniczonej samodzielności udali się do teatru, do kina, brali udział w warsztatach florystycznych, warsztatach ekologicznych, zajęciach z rękodzieła, pojechali na wycieczkę do Poddębic i wiele, wiele, innych. Podczas tych zajęć mogli praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę oraz uzyskać pierwsze doświadczenia w obszarze wolontariatu. 

To jednak nie koniec projektu. Przed nami kolejne wyjścia kulturalne, wyjścia towarzyskie i warsztaty edukacyjne. Efektem projektu będzie zwiększenie zaangażowania w lokalnym środowisku przez osoby powyżej 60. roku życia.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Opublikowano w ramach patronatu medialnego.

Skip to content