• 19 maja 2024 22:29

Forum Seniorów Jeleniej Góry

Forum Seniorów Jeleniej Góry pod patronatem medialnym Głos Seniora!

W dniu 3 czerwca 2022 r. w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” odbyło się Forum Seniorów Jeleniej Góry.

Patronat nad tegorocznym Forum objął Prezydent MJG. Gośćmi specjalnymi Forum byli: ekspert w dziedzinie polityki senioralnej, członek Rady ds. Polityki Senioralnej w latach 2016-2020 – Pani Krystyna Lasek oraz Pan Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora oraz Prezes Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego.

Uczestnikami wydarzenia byli m.in. przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska senioralnego, członkowie rad seniorów, członkowie uniwersytetu trzeciego wieku oraz samorządowcy.

Miejska Rada Seniorów zaprezentowała efekt swojej 4-letniej działalności tzw. Tezy MRS, będące zbiorczą analizą potrzeb osób starszych – zdiagnozowanych i szeroko skonsultowanych z jeleniogórskim środowiskiem senioralnym. 📄W trakcie Forum zostało uruchomione stoisko z materiałami informacyjnymi w zakresie oferty dedykowanej jeleniogórskim seniorom, w tym: formularz zgłoszeniowy w Programie Ogólnopolska Karta Seniora czy foldery kampanii „Bezpieczny Senior – Stop Manipulacji – nie daj się oszukać

Skip to content