• 20 czerwca 2024 23:53

Relacja z ogólnopolskiej konferencji Rad Seniorów pod patronatem medialnym Głos Seniora!

W dniach 26-27 kwietnia 2022 r. seniorzy z całej Polski spotkali się w Miasto i Gmina Wieliczka – mieście partnerskim Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora w Programie Gmina Przyjazna Seniorom, w ramach konferencji pt. „Rady seniorów – narzędziem dialogu i aktywności obywatelskiej”, aby rozmawiać o radach seniorów i ich sieciowaniu, politykach senioralnych oraz szeroko rozumianej aktywizacji grup zrzeszających seniorów.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Kraków i Głos SenioraKonferencję, zorganizowaną przez Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) we współpracy z Małopolską Siecią Rad Seniorów (MSRS), otworzyły Pani Agnieszka Szczepaniak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, Pani Barbara Kazior – Prezes Fundacji MiLA, Pani Eleonora Kusińska – Przewodnicząca Małopolskiej Sieci Rad Seniorów (MSRS) oraz Pani Hanna Kozioł – Przewodnicząca Rady Seniorów w Wieliczce.

W konferencji wziął udział Prezes Stowarzyszenia Manko – Głos Seniora Łukasz Salwarowski, dzieląc się z uczestnikami informacjami o narzędziach aktywizacji lokalnych samorządów, seniorów i przedsiębiorców.

Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników z całej Polski, dominowali przedstawiciele rad seniorów z Małopolskiej Sieci RadSeniorów, ale przybyli też seniorzy z innych województw: śląskiego,dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i liczna reprezentacja rad seniorów z Podlasia.