• 25 lutego 2024 10:00

Ponad 40 seniorek i seniorów z Hrubieszowa otrzymało opaski bezpieczeństwa

maj 12, 2022

Ponad 40 seniorek i seniorów z Hrubieszowa otrzymało opaski bezpieczeństwa zapewniające opiekę na odległość 🧓🏻👵


Ten pilotażowy program realizuje MOPS Hrubieszów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.


Przede wszystkim to znaczna poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych. Opaska gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania zdrowia oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia życia. Wyposażona jest m.in. w przycisk bezpieczeństwa – sygnał 🆘, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami.


Popieramy działania na rzecz bezpieczeństwa osób starszych w naszych Gminach Przyjaznych Seniorów!
Dziękujemy Hrubieszów Miasto z Klimatem za współpracę w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom oraz za troskę o dobro Seniorów!
Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!

Skip to content