• 27 lutego 2024 17:37

Seniorzy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy na tropach wiosny

mar 21, 2022
Pomimo że jest dopiero połowa marca, temperatura w naszym mieście oscyluje na poziomie 10 st.C. Sprzyjającą aurę wykorzystali słuchacze KUTW. W ramach cotygodniowych spacerów nordic walking grupa seniorów postanowiła odwiedzić Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy.
W poszukiwaniu wiosny grupa słuchaczy KUTW zwiedziła Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy

-IHAR jest ogrodem specjalistycznym. Gromadzimy w nim określone kolekcje traw i  roślin użytkowych. Uzupełnieniem naszej działalności są gatunki hodowane dla celów rekultywacji  i zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Prowadzimy również działalność naukowo-badawczą i dydaktyczno-wychowawczą. Ogród Botaniczny IHAR ma także duże znaczenie jako bank nasion. Daje on możliwość odtworzenia gatunków nawet w odległej przyszłości – informuje o swojej nowej pracy zaprzyjaźniony z seniorami KUTW kierownik placówki, mgr inż. Jarosław Mikietyński.

Seniorów po swoich włościach oprowadzał kierownik Ogrodu, mgr inż.Jarosław Mikietyński

– Na szczególną uwagę zasługuje gromadzona od 1973, najbogatsza w Polsce kolekcja odmian traw, licząca 650 gatunków. Są to trawy użytkowe pastewne, gazonowe, zbożowe, energetyczne, ozdobne, dziko rosnące oraz chronione. Zbiory uzyskały tytuł „Narodowej kolekcji traw i turzyc”– dodaje Jarosław Mikietyński.

Po cieplarni z setkami kaktusów oprowadzał seniorów przewodniczący Klubu Miłośników Kaktusów, Jerzy Balicki
Prawdziwie tropikalny, wilgotny klimat, panował w trzech olbrzymich cieplarniach Ogrodu Botanicznego IHAR

Mile zaskoczyła mnie wyjątkowa frekwencja. Na spotkanie do Botanika przyszła prawie setka  naszych słuchaczy. O kaktusach opowiadał nam przewodniczący Klubu Miłośników Kaktusów, Jerzy Balicki. Planujemy zaprosić  go na spotkanie w naszym klubie „CASIMIRUS”. Pozostałe okazy flory z różnych stron świata  przedstawił nam z pasją kierownik Placówki, mgr inż. Jarosław Mikietyński. Na zakończenie spotkania wręczyłam naszym przewodnikom piękne albumy przyrodnicze ufundowane przez wojewodę kujawsko pomorskiego – informuje przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW, Bożena Sałacińska.

W podziękowaniu za perfekcyjne zorganiozanie zwiedzania Ogrodu IHAR organizatorka wyprawy, przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW, wręczyła mgr inż.Jarosławowi Mikietyńskiemu piękny album przyrodniczy.

-Wypad do Botanika uważam z bardzo udany. Dwie godziny na świeżym powietrzu pozwoliło mi na dotlenienie organizmu. W cieplarniach miałam możliwość poznania różnych gatunków roślin.  O istnieniu wielu z nich nawet nie słyszałam. Spotkanie jak zwykle w czwartek zakończyliśmy w Karczmie „KUJAWSKIEJ” na degustacji pysznego żurku  – dodaje Danuta Bedus, słuchaczka KUTW.

Skip to content