• 25 lutego 2024 09:36

Gaudeamus zabrzmiał we wsi Zielonka

sty 18, 2022

W podbydgoskiej wsi Zielonka uroczyście otwarto nowy Uniwersytet Trzeciego.  Placówce patronuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przewodniczącym Rady Słuchaczy został dr Sławomir Łaniecki z UKW. Gościem honorowym na inauguracji była przewodnicząca Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego UTW, Bożena Sałacińska. Wszyscy uczestnicy inauguracji otrzymali niespodzianki ufundowane przez redakcję Głosu Seniora. Po zaśpiewaniu hymnu  „Gaudeamus Igitur” nowi słuchacze  rozpoczęli zajęcia w ramach UTW „WRZOS”

seniorzy siedzą na rozpoczęciu roku akademickiego. jedna kobieta trzyma Głos Seniora
Zofia STOCKA słuchaczka UTW WrzosUmowę partnerską między UTW „Wrzos” Zielonka, a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podpisali: Jadwiga Gajewska-Łyjak,  przewodnicząca Koła Seniora ”Wrzos” oraz prof. Jacek Woźny, Rektor UKW w Bydgoszczy. Przewodniczącym Rady Słuchaczy został dr Sławomir Łaniecki. Indeksy nowym studentom seniorom wręczył prof. Roman Leppert.
Podczas inauguracji roku akademickiego głos zabrali zaproszeni goście reprezentujący władze powiatu oraz przedstawiciele środowiska senioralnego. Bożena Sałacińska, przewodnicząca Kujawsko – Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów pogratulowała inicjatywy.  Życzyła nowym słuchaczom satysfakcji w realizacji różnorodnych aktywności. Zachęcała również do zaangażowania w działania OPS.

zaproszeni goście  w maseczkach stoją za stołem z zielonym obrusem.
Zaproszeni goście podczas odśpiewania Gaudeamus IGITUR.

Prof. dr hab. Roman Leppert z UKW w wykładzie  inauguracyjnym przedstawił temat  pt. „Pedagogia pozytywna babć i dziadków” w zakresie  procesów edukacyjnych.

Redakcja Głosu Seniora ufundowała słuchaczom nowego UTW  m.in.: ostatni numer gazety, dozowniki do leków oraz wykazy przyjmowanych produktów.  Z kolei na ręce przewodniczącej nowego UTW,  Kamili Łącznej,  przekazano książki  Sobiesława Zasady oraz praktyczne materiały biurowe. Przedstawiciel rady powiatu przekazał seniorom małe notesiki. Po zakończeniu pięknej uroczystości seniorzy i zaproszeni goście raczyli się pysznym tortem.

zaproszeni goście  w maseczkach stoją za stołem z zielonym obrusem.
Przewodniczący Rady Naukowo Programowej dr Sławomir Łaniecki
Jadwiga Gajewska - Łyjak trzyma  podpisany dokument o współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. za nią jest stół dla gości.
Jadwiga Gajewska – Łyjak z podpisanym dokumentem o współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
prof. Roman Leppert wręcza indeks Przewodniczącej Rady Słuchaczy Kamili Łącznej
prof. Roman Leppert wręcza indeks Przewodniczącej Rady Słuchaczy Kamili Łącznej

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2007 roku pod honorowym patronatem JM Rektora UKW i Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Celem KUTW jest promocja wiedzy przyrodniczo-humanistycznej oraz realizacja przesłania dotyczącego zaangażowanego życia w okresie późnej dorosłości. Stanowi on istotne dopełnienie już działających uniwersytetów w Bydgoszczy oraz w regionie kujawsko-pomorskim.
Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wrzos” w Zielonce jest pierwszym UTW na terenie gminy Białe Błota. Powstał z inicjatywy Koła Seniora „Wrzos” z Zielonki i Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

zaproszeni goście  siedzą za stołem z zielonym obrusem.
Od lewej Bożena Sałacińska, Zenobia i Ireneusz Frelichowscy, dr Sławomir Łaniecki, prof. Roman Leppert
Bożena Sałacińska mówi do mikrofonu
Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego UTW

Tekst: Bożena Sałacińska
Zdjęcia: Bożena Sałacińska i Aldona Rybka 

Skip to content