• 29 maja 2024 13:57

Jaka jest, a jaka powinna być opieka długoterminowa?

lis 24, 2021 #Senior, #seniorzy, #Wydarzenia

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” już po raz trzeci organizuje ogólnopolską konferencję
„Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro”. Odbędzie się ona w formule hybrydowej, w dniach 25-26 listopada 2021 w warszawskim hotelu Novotel Centrum (ul. Marszałkowska 94/98). Swój udział potwierdziło w niej już ponad 650 osób.

– To dla nas powód do dumy, że mimo trwającej pandemii COVID-19 zdołaliśmy doprowadzić
do organizacji 3. edycji konferencji, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem –
podkreśla Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”. – Oczywiście, musimy się dostosować do ograniczeń wynikających z pogarszającej się sytuacji epidemicznej w naszym kraju, dlatego podjęliśmy decyzję, że tym razem, po raz pierwszy w trzyletniej historii konferencji poświęconej opiece długoterminowej, odbędzie się ona w formule hybrydowej – dodaje.

W dwudniowym spotkaniu, nad którym patronat honorowy objęli m.in. Minister Zdrowia
i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, weźmie udział – stacjonarnie i on-line – ponad 650 przedstawicieli zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, domów pomocy społecznej i prywatnych domów opieki. Swój udział potwierdzili również lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i administracji centralnej.

– Przygotowując program konferencji, staraliśmy się, by nie zabrakło w nim najważniejszych zagadnień
i problemów, które towarzyszą na co dzień osobom i instytucjom zapewniającym opiekę długoterminową swoim podopiecznym
– mówi Beata Stepanow, wiceprezes Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.Jednym z takich zagadnień jest deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej, która będzie tematem debaty z udziałem zaproszonych gości. Podczas tej debaty odbędzie się prezentacja najnowszego raportu przygotowanego przez zespół niezależnych ekspertów pod kierunkiem prof. Piotra Błędowskiego, dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W programie nie mogło zabraknąć również miejsca na dyskusję o narastającym problemie braku kadr medycznych i opiekuńczych, rosnącej roli opieki domowej, w tym. m.in. nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, czy konieczności wprowadzenia standardów w opiece długoterminowej, w tym dotyczących higieny i pielęgnacji pacjentów niesamodzielnych, oraz związanych z tym kosztów.

Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach, konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj
i jutro” będzie miała charakter interaktywny. Organizatorzy przygotowali ankietę zawierającą kilkadziesiąt pytań i propozycji odpowiedzi, spośród których uczestnicy będą mogli wybrać te najbardziej zbliżone do ich opinii i przekonań.

Po raz pierwszy wręczone zostaną nagrody Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” za wieloletnią aktywną działalność na rzecz osób z niesamodzielnością i osób przewlekle chorych. – W tym roku otrzymają je
dr Elżbieta Szwałkiewicz i Mieczysław Augustyn –
informuje Helena Kładko, sekretarz Koalicji.Dr Elżbieta Szwałkiewicz jest przewodniczącą Rady Programowej Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”, byłym prezesem Koalicji (w latach 2016-2020) wieloletnim konsultantem krajowym Ministra Zdrowia
w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz inicjatorem wprowadzenia do systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi zawodu opiekuna medycznego. Mieczysław Augustyn to senator RP w latach 2005-2019, przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w latach 2007-2019, pomysłodawca powołania Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” oraz wielu cennych inicjatyw legislacyjnych.

– Serdecznie zapraszamy do udziału w 3. edycji ogólnopolskiej konferencji „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro”. Będzie ona transmitowana „na żywo” na naszej stronie www.opiekadlugoterminowa2021.plzachęca do udziału Magdalena Osińska-Kurzywilk, dodając, że w ciągu dwóch odbędzie się sześć interaktywnych debat tematycznych.

Więcej informacji:

Magdalena Osińska-Kurzywilk, Prezes Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

tel.: 602-641-938, e-mail: m.osinska-kurzywilk@niesamodzielnym.pl

Biuro Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

tel. 22 279 49 02 / 04, e-mail: biuro@niesamodzielnym.pl

Skip to content