• 20 maja 2024 05:07

Inauguracja roku akademickiego 2021/22 Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy.

paź 25, 2021
SONY DSC

Sala Koncertowej Copernicanum była wypełniona po brzegi słuchaczami Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ławach zasiadło prawie 300 słuchaczy KUTW.  Na uroczystość przybyło również wielu znamienitych gości, posłów i samorządowców. Służby  mundurowe były reprezentowane przez funkcjonariuszy  Wydziału Prewencji Policji oraz  Straży  Miejskiej. Najliczniejszą grupę stanowili ”Przyjaciele KUTW” czyli osoby na co dzień  współpracujące z seniorami.  


Zebranych przywitał Prorektor ds. Finansów i Organizacji dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. Uczelni. Chór Akademicki UKW zaintonował Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! (Cieszmy się z każdego dnia, Póki czas młodości!). Następnie odbyła się immatrykulacja 30 nowych studentów KUTW.


Miłym akcentem było wręczenie pamiątkowej statuetki przyjacielowi KUTW, Waldemarowi Kapczyńskiemu. Prezes KWK Construction otrzymał z rąk Prorektora Bukowskiego i Przewodniczącej Rady Słuchaczy KUTW, Bożeny Sałacińskiej wyróżnienie za wydrukowanie 1.000 egzemplarzy Zeszytów Aktywności Senioralnej. Wydawnictwo to zawiera materiały  pomagające seniorom zachować dobrą kondycję umysłu.

Wykład inauguracyjny “Aktywność seniorów oraz jej znaczenie w perspektywie pomyślnego starzenia się” wygłosiła  dr Iwona Mandrzejewska-Smól  z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

– Mam  nadzieję, że w nowym roku akademickim wykłady będą odbywały się stacjonarnie.  Gdyby jednak ponownie zostały wprowadzone obostrzenia, mamy przygotowany wariant „B”. Będziemy się spotykać w małym grupach w naszym klubie Casimirus.  Uzupełnieniem będą niezależnie od pogody spacery nordic walking po okolicach Bydgoszczy – zapowiada Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW.

Do obowiązkowej lektury Głosu Seniora zachęcał z mównicy poseł Jan Szopiński
Stoją od lewej przewodniczący Rady Naukowo-Programowej dr Sławomir Łaniecki, Prorektor ds. Finansów i Organizacji dr hab. Zbigniew Bukowski, oraz dr Iwona Mandrzejewska-Smól
Sala Copernicanum była wypełniona do ostatniego miejsca
Nowym słuchaczom KUTW indeksy wręczył prorektor dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. Uczelni
Do słuchaczy KUTW przemówiła poseł Iwona Kozłowska, absolwentka naszej uczelni.
Zebranych przywitał wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Zbigniew Ostrowski
Przemawia pierwszy założyciel KUTW, prof. Roman Ossowski
W częsci artystycznej dr Jacek Szczepański wystąpił chór złożony ze studentów wydziału Edukacji Muzycznej
Szefostwo KUTW. Stoją od lewej przewodniczący Rady Naukowo-Programowej dr Sławomi Łaniecki, przewodnicząca Rady Słuchaczy Bożena Sałacińska oraz Prorektor ds. Finansów i Organizacji dr hab. Zbigniew Bukowski
Wykład inauguracyjny Aktywność seniorów oraz jej znaczenie w perspektywie pomyślnego starzenia się wygłosiła dr Iwona Mandrzejewska-Smól z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Statutkę z rąk Prorektora ds. Finansów i Organizacji, dr hab. Zbigniewa Bukowskiego, prof. Uczelni odbiera przyjaciel KUTW, prezes Waldemar Kapczyński
Grupa wyróżnionych pracowników Ogrodu Botanicznego UKW
Zebranych przywitał Prorektor ds. Finansów i Organizacji dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. Uczelni
Nowym słuchaczem KUTW został pan Zbigniew Sikorski lat 94

Zdjęcia i tekst

Miłosz Sałaciński

Skip to content