• 23 czerwca 2024 14:05

Czas wyborów! Głosuj na najlepszych kandydatów Plebiscytu „21 osób Flexi na XXI wiek”!”

Co wiesz o Plebiscycie „21 Osób Flexi na XXI wiek”?

Trwa Plebiscyt 21 Osób Flexi na XXI wiek. Jego ideą jest zwrócenie uwagi na potencjał społeczny, ekonomiczny i zawodowy pokolenia 50, 60, 70-latków, które staje się znaczącym graczem w gospodarce. W Polsce według danych GUS za 2019 rok udział osób powyżej 50. roku życia w ogólnej liczbie ludności wynosił 37,4% – to grupa licząca już ponad 14 milionów, która będzie się stale zwiększać. Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy wskazuje na potrzebę większego wykorzystania potencjału dojrzałych pokoleń. Stanowią one także ogromną siłę nabywczą. Czas więc, by były należycie docenione.

Etap głosowania – już czas!

Od 21 października do 20 listopada 2021 będzie trwało głosowanie w dwóch kategoriach: „Znani i Lubiani” oraz „Odkrycia Flexi”. Lista 42 Nominowanych zostanie opublikowana 22 listopada 2021 r., a 1 grudnia 2021 r. Kapituła przedstawi 21 Laureatów.

Kandydatów zgłaszano w dwóch kategoriach: „Znani i Lubiani” oraz „Odkrycia Flexi”. Pierwsza kategoria to osoby 50+ z obszaru sztuki, kultury, biznesu, mediów, sportu, integracji lub wolontariatu, powszechnie znane i aktywnie działające na rzecz społeczeństwa. Druga to osoby 50+ znane i cenione w swoim specyficznym obszarze działalności lub w lokalnych środowiskach, wartościowe, inspirujące.

W kategorii „Znani i Lubiani” zgłoszeni są m.in.: Jan Adamski, Krystyna Bałakier, Krzysztof Bielecki, Beata Borucka, Marek Chałas, siostra Małgorzata Chmielewska, Krystyna Czubówna, Elżbieta Godderis, Krystyna Aldridge Holc, Ewa Błaszczyk – Janczarska, Krystyna Janda, Marek Kamiński. Ireneusz Korzeniowski, Władysław Kozakiewicz, Jolanta Kwaśniewska, Krystyna Lewkowicz, Maryka Rodowicz, Jacek Santorski, Andrzej Skworz, Maria Starzyńska, Piotr Zenon Voelkel, Ewa Wycichowska, Adam Alfred Zych. Każda z tych osób jest wyjątkowa i jej szczególne osiągnięcia zostały podkreślone przez zgłaszających inspirującymi uzasadnieniami. Te historie trzeba poznać.

W kategorii „Odkrycia Flexi” znaleźli się menedżerowie, lekarze, sportowcy wolontariusze, podróżnicy, działacze społeczni, biznesmeni, lokalni twórcy, szkoleniowcy i edukatorzy, fotografowie oraz ludzie mediów z całego kraju. To zacne grono powiększa się, ukazując unikalne osiągnięcia Pokolenia Flexi i zwracając uwagę na wartości, które reprezentuje.

Jak głosować na Kandydatów?

Od 21 października można głosować na Kandydatów na stronie plebiscyt21.flexi.pl, oddając głosy na przedstawicieli obu kategorii. Tam też można znaleźć zasady głosowania, regulamin Plebiscytu i inne niezbędne informacje oraz poczytać inspirujące historie.

Współtwórcy Plebiscytu

W skład Kapituły wchodzą:: ks. Adam Boniecki, prof. dr hab. med. Anna Dobrzańska, Dariusz Duma, Agnieszka Holland, prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz, Ilona Łepkowska, Tomasz Mikołajczak, Henryk Orfinger.

Honorowy Patronat objęły: Polska Rada Biznesu, FBN Poland, Konfederacja Pracodawców Lewiatan.

Główni Sponsorzy: CIECH Group, McDonald’s Polska.

Sponsorzy: mBank, Interactive Systems, V&P 360 Conversion Marketing

Główny patron medialny: Onet.

Patroni medialni: SilverTV, 60 Plus.pl, Gazeta Senior, Głos Seniora, Magazyn Pomorski.

Partnerzy: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Sektorowa Rada ds. Kompetencji, Sales Lions.

O organizatorze plebiscytu:

Organizatorem plebiscytu jest Flexi.pl. Portal dedykowany osobom 50+, działający na rzecz wspierania aktywności zawodowej i pozazawodowej (jak wolontariat, inicjatywy charytatywne, rozrywkowe, sportowe i edukacyjne) pokolenia 50+. Przestrzeń portalu adresuje wiele potrzeb osób 50+, którą twórcy konceptu nazwali Pokoleniem Flexi, diagnozując jako generację aktywną, zaangażowaną, szukającą nowych rozwiązań zarówno w obszarze zawodowym, jak i prywatnym.

Więcej informacji o Plebiscycie:  https://plebiscyt21.flexi.pl/