• 25 lipca 2024 02:09

Punkt biblioteczny przy DPS w Podzamku wznowił działalność

wrz 27, 2021 #Senior, #seniorzy

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1291) w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku na mocy porozumienia o współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich wznowił działalność Punktu dla mieszkańców Domu.

Punkt Biblioteczny działa dwa razy w miesiącu, począwszy od dnia 19 sierpnia 2021r. w godzinach od 9.00 do 12.30. Nadzór i obsługę Punktu prowadzi Filia w Wojciechowicach.

Punkt biblioteczny zapewnia czytelnikom (mieszkańcom, ich opiekunom oraz pracownikom) dostęp do książek, audiobooków, filmów i słuchowisk na płytach.

W przypadku gdy stan zdrowia Mieszkańca uniemożliwia mu opuszczenie pokoju, w którym przebywa, zasoby Punktu dostarczane są do jego pokoju przez opiekuna.

W przypadku gdy stan zdrowia Mieszkańca uniemożliwia mu samodzielne korzystanie z zasobów Punktu, Mieszkaniec może korzystać z pomocy opiekuna, który w jego imieniu i na jego rzecz wypożycza pozycje z Punktu bibliotecznego.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Punktu bibliotecznego udziela informacji o aktualnych pozycjach dostępnych w Punkcie i pomaga w doborze literatury.

Biblioteka zobowiązana jest do wykonywania następujących działań:

*udostępniania lub przekazywania materiałów bibliotecznych,

*przekazywania informacji na temat gromadzonych materiałów bibliotecznych

 *udzielania pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej

 *współpracy przy prowadzeniu działalności edukacyjnej.

Mieszkańcy samodzielnie funkcjonujący sami dobierają odpowiednią dla siebie literaturę, prasę, czy też zasoby cyfrowe. Mieszkańcy zależni słuchają głośno czytanej książki przez terapeutę lub opiekuna.

W zbiorach Punktu znajdują się różnego rodzaju książki o tematyce: przygodowej, miłosnej, kryminalnej, historycznej, religijnej,  fantastyczno-naukowej, technicznej, bajki, lektury szkolne
i powieści.

 Można także przejrzeć kolorowe czasopisma oraz wysłuchać nagranych na kasetach i płytach „książek mówionych”.

Ponadto pani bibliotekarka Iza, przy wsparciu terapeutów prowadzi cykliczne zajęcia grupowe, których celem jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, manualnych i artystycznych.