• 20 maja 2024 03:56

XXX Forum Ekonomiczne już za kilka dni!

7 września rozpocznie się jubileuszowa XXX edycja Forum Ekonomicznego. Wydarzenie potrwa 3 dni i zgromadzi ponad 4 tys. gości z całego świata. W tym roku konferencja przenosi się na Dolny Śląsk – odbędzie się w Hotelu Gołębiewskim w Karpaczu. Hasło przewodnie tegorocznej edycji Forum brzmi „Europa w poszukiwaniu przywództwa”.

Organizowana przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich konferencja jest okazją do spotkania
i dyskusji dla najważniejszych osób ze świata polityki, biznesu oraz ekonomii z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wezmą oni udział w sesjach plenarnych oraz licznych debatach panelowych, które podzielono na 16 ścieżek programowych. Wśród tematów, które zostaną poruszone na Forum, są m.in.: przyszłość finansowa Unii Europejskiej po pandemii, bezpieczeństwo, eksport, innowacje oraz ochrona zdrowia. Po raz kolejny wydarzenie zostanie zainaugurowane przez prezentację Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, w którym naukowcy przedstawiają wybrane problemy i wyzwania stojące przed krajami regionu.

Starzenie się społeczeństw stało się w ostatnich latach jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed europejskimi gospodarkami. Utrzymujący się od kilku dekad niż demograficzny w połączeniu z rosnącą średnią długością życia sprawia, że stale zwiększa się udział osób starszych w populacji. Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego udział osób w wieku 65+ w ludności Polski wzrośnie w 2050 roku do 31%. Sprawia to, że zagadnienia dotyczące polityki senioralnej nabierają coraz większego znaczenia dla krajów naszego regionu.

W związku z tym, jeden z paneli podczas XXX edycji Forum Ekonomicznego zostanie poświęcony polityce senioralnej. Wśród uczestników panelu „To nie jest kraj dla starych ludzi? – wzloty i upadki polityki senioralnej” będą m.in.: poseł, były Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed; Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr hab. Marek Kośny oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik. Dyskutanci będą debatować nad skutecznością obecnych programów polityki społecznej oraz pożądanymi kierunkami jej rozwoju. Przedmiotem dyskusji będą również rozwiązania wdrażane przez inne kraje.

Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Instytut Studiów Wschodnich. Głównym partnerem jest Województwo Dolnośląskie. Zaś wśród partnerow Forum są m.in. Miasto Wrocław, Miasto Gospodarz – Karpacz, Port Lotniczy Wrocław oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku oraz Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. Panelom dyskusyjnym oraz spotkaniom biznesowym będzie towarzyszyć bogata oferta kulturalna. Po godzinie 19:00 w obiektach Forum rozpoczną się spotkania autorskie, koncerty oraz pokazy filmów.

Więcej informacji na temat programu XXX Forum Ekonomicznego oraz rejestracji można znaleźć na stronie forum-ekonomiczne.pl

Skip to content