• 20 maja 2024 04:32

Obrady Ostrowskiej Rady Seniorów

cze 17, 2021 #Senior, #seniorzy

Po bardzo długiej przerwie 15 czerwca spotkali się członkowie Ostrowskiej Rady Seniorów, aby zastanowić się nad problemami nurtującymi naszych Seniorów.

Po powitaniu przybyłych przewodniczący Józef Kozan zaproponował minutą ciszy uczcić naszego członka, który zmarł 23 grudnia 2020 roku. Następnie wiceprezydent Sebastian Górski wręczył dekret mianowania nowemu członkowi ORS Stanisławowi Karbowiakowi.

Po przyjęciu bez uwag porządku obrad przewodniczący Kozan złożył informację z działalności od 12 lutego 2020 roku, kiedy ostatni raz spotkali się na posiedzeniu członkowie Rady. Zarząd spotkał się kilkakrotnie na wspólnym posiedzeniu aby mimo pandemii omawiać występujące bieżące problemy. Uczestniczono zdalnie i czynnie w Kongresie Seniorów w Krakowie. Brano udział w uruchomieniu tężni 21 sierpnia ub. roku oraz przygotowano do wydania poradnik dla seniora – ostrowianina. To najważniejsze z wykonanych prac.

Wiceprezydent Górski po przekazaniu pozdrowień od Pani Prezydent uzupełnił wypowiedź prezesa Kozana. Przypomniał o pracach nad Dziennym Domem Seniora przy ul. Raszkowskiej i poinformował o uruchomieniu busa do dyspozycji seniorów i dowozem w razie potrzeb. Od 18 – 20 czerwca przy Urzędzie Miasta będzie piknik zdrowia gdzie będzie można zbadać się mammografem czy ma się czerniaka oraz inne badania wykonane przez pracowników  Caritasu. Jest w przygotowaniu spotkanie seniorów w Arenie w Dni Seniora w październiku tego roku.

Kierownik Biura ds. polityki senioralnej Karolina Krawczyk poinformowała o pracach Urzędu Miasta w tym okresie. Nie czekając na decyzję władz byliśmy w czołówce miast pomagającym seniorom. Zgłosiło się 8 organizacji i 70 wolontariuszy. Dostarczano seniorom leki, zakupy, posiłki itp. Wykonano 389 interwencji pomocowych. Przekazano 180 “pudełek życia” seniorom z MOPS i Dziennego domu Pobytu i będą kolejne przekazania. Przygotowywany Kwartalnik Ostrowskiego Seniora zostanie zmieniony na miesięcznik  Seniorki z OUTW wydziergały 50 czapek dla bezdomnych. Prowadzono rozmowy z redaktorami “Głosu Seniora” m. in. o “Ogólnopolskiej Karcie Seniora” i do września zostanie podjęta decyzja. Przeprowadzono udział w międzynarodowej konferencji na temat starzenia się społeczeństwa i naszym reprezentantem był wiceprezydent Górski. Na zakończenie pokazano film “Ostrów Wielkopolski z sercem dla seniorów.

Kierownik Biura Konsultacji i Inicjatyw Społecznych Milena Tacik przekazała przygotowaną mapę Ostrowa z zaznaczonymi punktami udzielających rabatów na kartę seniora. Karolina Krawczyk dała uczestnikom propozycję zmian w Statucie Ostrowskiej Rady Seniorów aby do września przygotować zmiany.

W wolnych  głosach poinformowano o nieporządkach na terenie Koziego Borku, problemami z pieszymi i rowerzystami w wyniku zmian przepisów o ruchu drogowym, problemami z nieczynną tężnią, kłopotami seniorów z ulicy Szamarzewskiego z powodu odcięcia części ulicy i uniemożliwienie dojścia do ulic Gimnazjalnej i Kompałły. Ten stan powoduje, ze seniorzy chcąc kupić żywność w sklepie oddzielonym o kilkadziesiąt metrów musi przejść prawie kilometr. Poruszono też granice wieku przy badaniach w sprawach zdrowotnych co powoduje, ze starsi emeryci muszą być skazani na zapłatę za te badania, które dla młodszych są bezpłatne.

Na tym posiedzenie zakończono wyznaczając następny termin spotkania na dzień 7 września tego roku.

Autor tekstu: Ryszard Bartoszek

Skip to content