• 20 maja 2024 04:55

Ostrów Wielkopolski z sercem dla seniorów

cze 4, 2021 #Senior, #seniorzy

Obserwując realizację programu Ostrów Wielkopolski z sercem dla seniorów nie sposób nie zauważyć działań władz miejskich i organizacji pozarządowych w poprawie jakości życia najstarszych jego mieszkańców, gdzie ważną częścią polityki senioralnej jest Ostrowska Rada Seniora, budownictwo, integracja społeczna, system ostrowskiej teleopieki, Ostrowska Karta Seniora czy aktywna działalność licznych organizacji i stowarzyszeń senioralnych. Po prostu Ostrów Wielkopolski to miasto dobre dla ludzi, także tych najstarszych.

Ostrów Wielkopolski to miasto, które stawia na sport, kulturę, a przede wszystkim na swoich mieszkańców – stwierdza Beata Klimek, prezydent Miasta. Rodzina była i jest w centrum naszej uwagi. Już w 2015 roku rozpoczęliśmy progresywną politykę społeczną, doskonale wiedząc jak jest to potrzebne ostrowianom. Te działania są dziś wizytówką naszego miasta. Chcemy, by nasze miasto było dobrym, wygodnym miejscem do życia dla każdego – od najmniejszej obywatelki i obywatela, aż po naszych kochanych i jakże ważnych seniorów.

Na przestrzeni lat miasto, biorąc udział w licznych konkursach, ogłaszanych m.in. przez Ministerstwa i Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pozyskiwało środki na rozwój   i funkcjonowanie placówek, gdzie duża grupa ostrowskich seniorów może aktywnie spędzać czas wolny. Dzisiaj to kolejny, dobry dla Ostrowa Wielkopolskiego czas, kiedy miasto pozyskało 554 880 złotych bezzwrotnej dotacji w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla seniorów – Dziennego Domu Senior+ przy ul. Limanowskiego (170 tys. złotych), Klubu Senior+ przy ul. Piłsudskiego (64 tys. złotych) oraz na wyposażenie i funkcjonowanie powstającego oddziału Dziennego Domu Seniora na parterze Domu Katechetycznego przy  ul. Raszkowskiej 39 (320 tys. złotych).

Minister Marlena Maląg wręcza czek z dotacją Prezydent Miasta Beacie Klimek

To środki z rządowego programu Senior+, za które Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego podziękowała Marlenie Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej,  odbierając z jej rąk symboliczne czeki z dotacją. Na takie wsparcie – podkreśliła – liczymy nieustannie, bo to utwierdza nas w przekonaniu, że możemy wpływać na poprawę jakości życia seniorów.

Warto w tym miejscu dodać, że całkowity koszt powstającego oddziału Domu Dziennego Pobytu Seniorów przy ulicy Raszkowskiej to niespełna 1,1 mln złotych. Natomiast na działanie Domu Seniora+ przy ulicy Limanowskiego miasto wyda w tym roku prawie 900 tys. złotych, zaś na funkcjonowanie Klubu Seniora+ przy ulicy Piłsudskiego 116 tys. złotych. Nowy punkt przy ulicy Raszkowskiej zapewni opiekę kolejnym 45 starszym mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego.

Widok sali

To wszystko tworzy dobry klimat dla poprawy opieki nad osobami w podeszłym wieku, zwłaszcza nad samotnymi i z niepełnosprawnością, których liczba stale wzrasta, ma wpływ na ich włączenie do aktywnego życia społecznego miasta i powiatu.

Z wielką radością przyjmujemy, jako Rada Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego, takie informacje i konkrety – stwierdza jej przewodniczący – Józef Kozan. Pozwala to nam seniorom w jesieni życia optymistycznie patrzeć w przyszłość, wyzwala naszą aktywność i chęci do jeszcze większej partycypacji społecznej w środowisku. Dziękujemy.

Autor tekstu: Kazimierz Nawrocki
Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Miasta

Ostrów Wielkopolski
31 maja 2021 roku

Skip to content