• 15 kwietnia 2024 15:05

Działalność Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej”

Miniony rok akademicki 2019/2020 był wyjątkowy pod każdym względem, zarówno w sensie pozytywnym jak i negatywnym. Zapowiadał się znakomicie. Mieliśmy bardzo ambitne plany i zamierzenia. Byliśmy tak pozytywnie nakręceni, tak naładowani dobrą energią, że już w połowie roku nasze pomysły zrealizowaliśmy. A że apetyty na dalsze działanie mieliśmy znaczne, zaczęliśmy nasze plany rozszerzać, uzupełniać, doskonalić. I nagle nastąpił krach. Obiektywnie, niezależnie od nas. Przyszedł koronawirus i wszystko się skończyło. W połowie marca 2020 r. RUTW zawiesił działalność ze względu na bezpieczeństwo słuchaczy. Powiedzenie „przyszedł walec i wyrównał” stało się rzeczywistością.

Ale po kolei. Gdy jeszcze nic nie zwiastowało katastrofy, mieliśmy głowy pełne pomysłów i nowych idei. Wzajemnie się inspirowaliśmy i zarażali pozytywną energią. Namiętnie tańczyliśmy cza czę i sambę z pomponami oraz doskonaliliśmy urokliwego lambeth walka, zgodnie z zaleceniami amerykańskich uczonych ostatniej dekady, że taniec zapobiega demencji, gdyż absorbuje zarówno umysł jak i ciało. Nie zapominaliśmy także o dostojnych tańcach narodowych: polonezie, mazurze i kujawiaku, które prezentowaliśmy radomszczanom z okazji świąt narodowych i imprez okolicznościowych, a publiczności z poza naszego miasta na ogólnopolskich senioraliach. Wraz z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” rozpoczęliśmy realizację ambitnego projektu, w którym dokumentowaliśmy historię przemysłową naszego miasta.

Zgodnie z teorią ewolucji, która mówi, że narządy używane rozwijają się, nieużywane uwsteczniają się i zanikają, ćwiczyliśmy z zapałem nasz umysł, wprowadzając taki przedmiot jak trening pamięci. Uzyskaliśmy zadziwiające rezultaty. Nie zapominaliśmy również o naszym ciele trenując, oprócz już istniejących ćwiczeń tradycyjnych na sali i w wodzie, także jogę, która pozwoliła nam uzyskać właściwą koncentrację, redukcję stresu i wyciszenie niespokojnego umysłu. Kontynuowaliśmy wszystkie te przedmioty i zagadnienia, które cieszyły się szczególną popularnością, poszerzały nasze horyzonty, wzbogacały naszą wiedzę, rozwijały naszą wyobraźnię i inspirowały do działania. Gdyby nie końcówka roku akademickiego 2019/2020 moglibyśmy powiedzieć: czujemy się spełnieni i usatysfakcjonowani.

W marcu 2020 r. wszystko uległo zmianie. Sytuacja epidemiologiczna zmusiła nas do modyfikacji oferty programowej. Mimo trwającej pandemii koronawirusa realizowaliśmy swoje cele i zadania. Jednym z nich jest projekt „UTW dla społeczności” pod patronatem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “ę”. Nasze przedsięwzięcie nosi tytuł „Ocalić od zapomnienia” i poświęcone jest historii Radomska. Przygotowujemy wystawę dokumentującą przemysłową historię naszego miasta na podstawie jednego z największych zakładów przemysłowych Metalurgia, nagrywamy wywiady z byłymi pracownikami zakładu, przygotowujemy pokaz multimedialny w oparciu o pozyskane materiały, zdjęcia i pamiątki. Zebrane materiały przekażemy Muzeum Regionalnemu w Radomsku, które planuje utworzenie działu fonicznego. Wernisaż wystawy, połączony z inauguracją roku akademickiego 2020/21 naszego Stowarzyszenia, odbędzie się 1.10.2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W kwietniu br. w związku z zagrożeniem epidemicznym zainicjowaliśmy akcję koronawirus pomagam. Zebraliśmy ponad 4 tys. zł. od naszych członków i sympatyków i  przekazaliśmy Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Przez cały ten czas wspieraliśmy się mentalnie, podtrzymywaliśmy na duchu, kontaktując się przede wszystkim telefonicznie, a niekiedy bezpośrednio. Członkowie Zarządu komunikowali się ze sobą osobiście z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych i opracowywali strategię działania na nowy rok akademicki. Nasi słuchacze, jakkolwiek uczestniczą w zajęciach komputerowych, to jednak nie posiadają wystarczającej sprawności cyfrowej i nie są w stanie samodzielnie posługiwać się komputerem. Tylko ok. 20% słuchaczy zadeklarowało korzystanie z poczty elektronicznej i chęć udziału w zajęciach online. Takich zajęć dotychczas nie prowadziliśmy.

W maju br. odbyły się pierwsze w historii programu UTW dla społeczności warsztaty online, w których brała udział nasze działaczki. Na zoomie spotkało się ponad czterdziestu uczestników z 10 miejscowości: Lądka, Białej Podlaskiej, Parzęczewa, Paczkowa, Piaseczna, Pabianic, Tarnobrzega, Radomska, Świdnicy i Tuliszkowa. Wobec braku możliwości spotkań na żywo sięgnęliśmy po nieznane nam narzędzia internetowe. Nowe doświadczenie okazało się bardzo interesujące. Słuchaczki naszego uniwersytetu mówiły o akcji „Koronawirus – pomagam” zainicjowanej przez naszych studentów, ale również pochwaliły się inicjatywą MDK „Kultura ma głos”, gdzie informowano o naszych działaniach, o przekazaniu diet radnych na potrzeby szpitala oraz o akcji młodzieży, która robiła zakupy osobom starszym znajdującym się w grupie ryzyka.

Niezwykle przydatny dla funkcjonowania Uniwersytetu w warunkach pandemii kurs online „Archipelag Pokoleń 2020”, w którym wzięły udział nasze liderki, dotyczył prowadzenia działań międzypokoleniowych, a zrealizowany został w ramach unijnego programu Erasmus+ przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Obejmował następujące zagadnienia: trendy demograficzne, korzyści z działań międzypokoleniowych dla uczestników i społeczności, skuteczne techniki pracy z grupą i prowadzenia spotkań metodą warsztatową oraz metody pracy międzypokoleniowej.

W lipcu tego roku odbyło się szkolenie pn. „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów”, zorganizowane w Podegrodziu przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu w ramach projektu pn. AKADEMIA AKTYWNYCH SENIORÓW, w którym wzięliśmy udział. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności liderów organizacji seniorskich w zakresie merytorycznych i organizacyjnych aspektów animowania działalności edukacyjnej na szczeblu lokalnym.

Również w lipcu wsparliśmy akcję SOLIDARNI Z SENIORAMI – RAZEM DAMY RADĘ jako Gmina Przyjazna Seniorom i zorganizowaliśmy spotkanie władz naszego miasta z Prezesem Łukaszem Salwarowskim, który przekazał specjalne pakiety dla naszych seniorów.

Pełną parą, z wiarą i optymizmem przygotowujemy się do nowego roku akademickiego, którego inaugurację planujemy na 1.pażdziernika br. w połączeniu z w/w wernisażem. Przygotowujemy informator zajęć edukacyjnych, integracyjnych i prozdrowotnych na cały rok. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu sportowego, zwieńczeniem którego jest międzypokoleniowy turniej łuczniczy pod koniec listopada.  Optymistycznie zakładamy, że uda nam się go zrealizować.

Gdyby się okazało, że utrzyma się stan zagrożenia epidemicznego i obostrzenia zostaną utrzymane, wówczas inauguracja roku akademickiego będzie online. Planujemy aplikowanie o bezzwrotną pożyczkę na zakup kilku laptopów. Chcemy wprowadzić dodatkowe zajęcia komputerowe w relacji jeden na jednego, tak aby każdy uczestnik szkolenia miał do dyspozycji „swojego opiekuna”, który w razie trudności przyjdzie mu z pomocą. Na podobnych zasadach chcemy przeprowadzić szkolenie z obsługi smartfona, aby podnieść kompetencje cyfrowe naszych słuchaczy. W planach mamy ogłoszenie konkursu na wiersz, piosenkę lub małą formę literacką związaną z sytuacją pandemii. Zamierzamy także organizować spacery nordic walking oraz zajęcia ruchowe na wolnym powietrzu. Ponieważ niewielki odsetek słuchaczy posługuje się sprawnie komputerem, na razie nie możemy planować zajęć online. Będziemy prowadzić zajęcia stacjonarne w małych grupach, z zachowaniem rygorów sanitarnych. Jeżeli zwiększy się ilość osób korzystających z komputera wprowadzimy zajęcia online. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że nasi słuchacze preferują zajęcia stacjonarne i bezpośredni kontakt z wykładowcą.

Seniorzy XXI wieku to ludzie otwarci na świat i nowe wyzwania, sprawni fizycznie i intelektualnie, podróżujący i uczący się języków obcych, mający swoje zainteresowania i pasje i z powodzeniem je realizujący.

dr Anna Kapuściarek
Prezes RUTW „Wiem więcej”

Skip to content