• 19 czerwca 2024 14:51

Raport o Zdrowiu Narodowego Funduszu Zdrowia poświęcony Osteoporozie

gru 10, 2019
Narodowy Fundusz Zdrowia

Światowy Dzień Osteoporozy jest obchodzony 20 października. Z tej okazji, Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował raport zawierający dane w zakresie epidemiologii, udzielonych świadczeń, zrealizowanych recept na leki stosowane w leczeniu osteoporozy, ciągłości farmakoterapii oraz złamań osteoporotycznych.

Osteoporoza jest chorobą, która na świecie dotyka 22,1% kobiet oraz 6,1% mężczyzn powyżej 50. roku życia. Szacowana liczba osób chorych na osteoporozę w Polsce w 2018 roku, oparta na wskaźnikach epidemiologicznych, to 2,1 mln, z czego 1,7 mln to kobiety.

Do głównych niemodyfikowalnych czynników ryzyka zachorowania na osteoporozę należą

 • zaawansowany wiek,
 • płeć żeńska,
 • rasa kaukaska.

Wskazuje się również szereg potencjalnie modyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak

 • niska podaż wapnia,
 • niedobór witaminy D,
 • nadmierne spożycie alkoholu,
 • palenie tytoniu,
 • siedzący tryb życia i nieuruchomienie.

Wartość refundacji świadczeń z powodu osteoporozy w 2018 roku wyniosła 42 mln zł dla 222 tys. pacjentów. W 2018 roku recepty na leki stosowane w leczeniu osteoporozy zrealizowało 133 tys. pacjentów, a wartość tych leków wyniosła 47,6 mln zł.

Porównując szacowaną liczbę chorych z wartością chorobowości rejestrowanej oszacowano, że stopień niedoszacowania liczby chorych na osteoporozę w 2018 roku wyniósł 74%. Odpowiada to liczbie 1,56 mln niezdiagnozowanych osób, z czego prawie 500 tys. było powyżej 80. roku życia.

W 2018 roku odnotowano 120 tys. złamań, które najczęściej przypisywane są osteoporozie. Wartość refundacji świadczeń z tego powodu wyniosła 476 mln zł, z czego 71% to środki przeznaczone na świadczenia z powodu złamań bliższego końca kości udowej (b.k.k.u.) (34,7 tys. złamań w 2018 roku).

W raporcie NFZ przeczytasz o:

 • epidemiologii osteoporozy w Polsce i Europie,
 • świadczeniach udzielonych z rozpoznaniem osteoporozy,
 • lekach stosowanych w leczeniu osteoporozy oraz ciągłości farmakoterapii,
 • liczbie i koszcie złamań osteporotycznych.

Raport znajdą Państwo pod poniższym adresem:

https://zdrowedane.nfz.gov.pl/pluginfile.php/211/mod_resource/content/6/1911_nfz_o_zdrowiu_osteoporoza.pdf