• 19 kwietnia 2024 11:30

III Wielki Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

paź 28, 2019
Wielki Kongres UTW

W Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbył się 14 października, nadzwyczaj udany w powszechnej ocenie,  III Wielki Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Akredytowało się na Kongres ponad 600 krajowych i 23 zagraniczne Uniwersytety Trzeciego Wieku. Zarówno program Kongresu, wydawnictwo kongresowe pt. 44 lata ruchu UTW  jak i  oprawa artystyczna ukierunkowana była na prezentację ogromnego dorobku i potencjału UTW.

Kapitula Konkursu uhonorował zaszczytnymi tytułami Wielka Osobowość Środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, kolejne niezwykle zasłużone osoby: Pana dr  hab. Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego b. prezesa NIK, a obecnie senatora RP.

Kongresowi towarzyszył niezwykły koncert w wykonaniu senioralnych zespołów artystycznych Babylon z Myśliborskiego UTW, Kabaretu Bella Mafia z Karkonoskiego UTW oraz  Chóru Ursynowia Cantabile  z Ursynowskiego UTW przy SGGWW w Warszawie.

Dyskusja uczestników zdominowana była sprawami i sytuacją Polaków za granicami kraju jako, że goście zagraniczni przyjechali  nie tylko zza wschodniej granicy ale także z Londynu, Czech, a nawet z Kazachstanu.

Przy okazji świętowaliśmy 10-lecie Ogólnopolskiego Porozumienia UTW – wyłącznego organizatora Kongresu, podkreślone wydawnictwem Panorama Uniwersytecka pod wspólnym tytułem  X lat wśród przyjaciół.

Pozyskanie do współpracy  wielu życzliwych osób, parlamentarzystów, wiernych przyjaciół i społecznie odpowiedzialnych firm to niezbędny warunek  organizacji wydarzenia o takiej skali jak Wielki Kongres UTW – mówi jego organizatorka Krystyna Lewkowicz, Prezes Fundacji OP UTW. Zwłaszcza na pomoc warszawskiego i mazowieckiego samorządu możemy w takich trudnych momentach zawsze liczyć. Cieszy mnie, że wymyślona przez nas organizacja i program Kongresu ukierunkowany na pokaz potencjału, integrację  środowiska, wymianę poglądów i ustalenie wspólnych celów i strategii zyskały powszechną akceptację uczestników i uznanie oficjalnych gości.

Odśpiewane na zakończenie „100 lat” było dla mniej największą satysfakcją i nagrodą.

Zapraszamy na stronę www.porozumienieoputw.pl, na której znajdziecie Państwo fotorelację i elektroniczne wersje wydawnictw kongresowych.

Z serdecznościami

Krystyna Lewkowicz

Prezes Fundacji OP UTW.

Skip to content